2013. augusztus 12., hétfő

oktávok

Oktávok szerinti fejlettségi szint
Az emberek „fejlettségük „szerint attól függően milyen rezgési szinten vannak különböző rezgési oktávokba oszthatók be.

4. oktávon rezegnek azok az emberek, akiket csak az ösztöneik kielégítése érdekel. Az anyagi világ káprázatában rabságában élnek (evés ,ivás ,testi vágyak kielégítése ,alvás) anyagi javak hajszolása .

Igazándiból állatok ember bőrben illetve egy lehetőséggel azért többek már képesek a továbblépésre a fejlődésre ,létezik bennük egy isteni szikra amely inkarnációk során vagy valami Isteni kegy révén akár egyetlen megszületés alatt képes beragyogni lényüket visszavezetni őket a teljességbe. Igazi szeretetre képtelenek életükben csak szinonimaként használják ezt a szót. 

Életük kapcsolataik érdekek köré van csoportosítva, akkor érzik magukat biztonságban, ha uralkodhatnak. Kapcsolataik alárendelőek. A szeretet három arca közül csak erost képesek megtapasztalni ezt is csak legalacsonyabb formájában.
5. oktávon vannak azok az emberek, akikben megfogalmazódik az a kérdés: mi az élet értelme? Ki vagyok én? Honnan jöttem, hová tartok? Akinek adni mindig fontosabb, mint kapni! 

Aki az örömre igazándiból a más örömén keresztül képes, csak veled képes örülni! Megjelenik az önzetlen szeretet és a megbocsátásra való képesség. A szeretetet magasabb szinten éli meg, megjelenik az önzetlen szeretet.
Kapcsolataik mellérendelőek. 

Megszűnik, az én-te-ő helyette csak a mi létezik! Képes befogadni a szeretetet és azt kisugározni. Nyílt empatikus ,befogadó ,kíváncsi ,kreatív fejlődésre képes !

Megjelennek, olyan tulajdonságai melyek példaként szolgálhatnak azoknak, akik alacsonyabban rezegnek –segítik azok fejlődését—mint „élő kristályok „ hatnak másokra .

A szeretet több arcát képesek megtapasztalni úgy, mint erost „tantrikus” szinten és filost a „felebaráti „ szeretetet .Kialakulnak, megjelennek a finom érzékelések bizonyos formái : tisztán érzékelés,tisztánlátás ,tisztán hallás vagy ezek együtt. 

Ezen a szinten szinte már elérik a 6. oktávot.
Ezzel egy időben előtérbe kerül a ráció helyett az intuíció. Kezdenek vékonyodni az anyagi világot a szellemi világoktól elválasztó fátylak egyre többet, egyre tisztábban érzékel a magasabb dimenziókból, míg nem teljes biztonsággal nem tud ezek között „utazni”, kommunikálni.

6. oktáv az Istenember szintje. Amikor eggyé válik, az ember a szellemmel megéli a mystica uniot a mindennel való egység állapotát. Legyőzi”az anyagot –mivel ilyen értelemben a test is anyag azt teljes mértékben képes uralni, transzformálni. 

Már nem uralják a csillagai nincsenek gyengéi és nincsenek erősségei. Kiszakad, a dualitásból számára már nem létezik jó és rossz, számára nincs megosztottság. 

Megszabadul „keresztjétől” mely itt a 3 dimenziós létben köti az embert térhez és időhöz. Számára a tér és idő, mint korlát megszűnik. Azon a legmagasabb állandó rezgési szinten van, amit a fizikai test még éppen eltud viselni és képes számunkra is folyamatosan testben „mutatkozni” .

A szeretet mind három arcát jól ismerik eros,filos és megjelenik az agapé mint Isteni szeretet .Ők azok az „Avatárok „ Nagymesterek ,Szellemi vezetők akik egy korszak meghatározói képesek rezgésükkel ,aurájukkal akár egy egész földrész „kiegyensúlyozói” ,”fényei” lenni.


Az érdek ember mint kategória leginkább a negyedik oktávra vonatkozik ,még kísértésként jelen van az 5. oktávon is igaz itt már a motiváció változik és teljesen csak a 6. oktávon szűnik meg.


Érdekességképpen az 1. oktáv az ásványok szintje a 2. oktáv a növényeké a 3. oktáv az állatoké.
A megoszlása az embereknek az oktávok között (meglepő biztonsági öveket bekapcsolni) 85 % a 4. oktávon rezeg (lassan már szocializáltságuknál fogva próbálják eljátszani, hogy magasabb szinten, vannak), sajnos ez nem ezen múlik :-)

A maradék 15% -on osztozik az 5. és a 6. oktáv a hatodik oktáv már csak tízezred százalékokban mérhető –szerencsére egyre többen vannak, az 5- 6 oktáv határán elérik, de stabilan még nem tudják azt megtartani.


forrás: Szonda Imre

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése