2013. augusztus 12., hétfő

Sorsunk és a számjegyek

Sorsunk és a számjegyek Küldetésünk, életfeladatunk benne rejlik a születési adatainkban. A számok segítségével rátalálhatunk életcélunkra. Küldetésszámunk és az aktuális év rezgésszáma ismeretében gördülékenyebben haladhatunk utunkon, és ezek ismeretében segíthetünk családunknak, barátainknak, embertársainknak:

Mi a számmisztika?

A számmisztika az önismeret eszköze. Megismerhetjük általa, hogy mi végre születtünk a Földre, mi az Isteni küldetésünk, amit végre kell hajtanunk. Az ősi számmisztikai rendszer, amit Pitagorasz is használt 1-től 10-ig írja le az emberi fejlődés lépcsőit. Ezeket az állomásokat más szóval archetípusoknak vagy őstípusoknak nevezzük. Az asztrológia, a másik ősi rendszer szintén archetípusokkal, a 12 zodiákussal írja le az emberi fejlődés egyes szakaszait. Ezek az archetípusok a jelen korban már nem léteznek az ősi letisztult formákban, hanem azok egymással alkotott elegyeit, vagy aspektusait értelmezhetjük őket. Ezeknek az aspektusoknak az eredménye az, hogy az isteni egység felbomlása óta nem létezik két egyforma ember. Az tökéletes szellemi ember, Isten teremtménye Adam Kadmon, akinek a kezében volt az Univerzum kormányzása, aki a teljesség nemtelen állapotában létezett, egyszer csak elkezdett kételkedni saját létét illetően.

Azt gondolta Ő is tud olyan lenni, mint Isten, ő is képes lehet a teremtésre. Ebben a pillanatban az egységből az 1-es szám által leírt állapotból létrejött a kétség a 2-es számmal leírható állapot. Adam Kadmon kizuhant az egységből, és Ádámok és Évák milliárdjaiban, mint az emberiség eszmélt magára a duális, kétpólusú világban, elindítva ezzel azt az archetípus utat, melyet az emberiség bejárva végül a 10-es szám által hordozott új egységbe térjen vissza.
A számmisztika lehetőséget nyújt arra, hogy a születési dátumunk és nevünk segítségével betekintést nyerhessünk ebbe az ősi misztériumba és megláthassuk, hogy mi az a picinyke részlet, amit nekünk ebből az egészből fel kell vállalnunk. Az emberiség nagy részének problémája, hogy más szerepet akar játszani, mint ami valójában sajátja, és ez az, ami beteggé és boldogtalanná teszi.


A név számmisztikája 
A név számmisztikájának alapja, hogy az ABC betűinek megfeleltethetünk 1-9-ig számokat, és így a születési dátumhoz hasonlóan kiszámíthatjuk a névre vonatkozó személyiségszámokat. Míg a születési dátum a személyiség saját magára vonatkoztatott feladatait adja meg, addig a név a külvilág felé való tanító szerepet mutatja meg, figyelembe véve, hogy mindannyian azért születünk a földre, hogy tanuljunk egymástól és tanítsuk egymást. A név számmisztikai elemzése alapvetően annyi részre tagolódik, ahány részből a születéskor kapott, illetve később felvett név áll. Így jelenlegi példánkban 3 részre oszthatjuk a nevet.
A családi név, vagy vezetéknév megmutatja, hogy mi az a feladat, amit születésénél fogva magával hozott.
A használt keresztnév megmutatja, hogy a külvilág felé miként fogja kinyilvánítani hordozott feladatát, tehát milyen eszközzel fogja tanítani környezetét.
A nem használt keresztnév azt a személyiségrészt mutatja, amit a külvilág elől el szeretne rejteni.
Amennyiben Ön mindkét keresztnevét egyformán használja, úgy azt fogja a keresztnév megmutatni, hogy miként viselkedik abban a társaságban, illetve közegben, ahol az adott nevét használja. A névszámok értékének a szintézise fogja megadni a külvilág számára tanító célzattal hordozott sorsutat és sorsszámot.


~ A betűk számértékei ~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A számok szimbolikus jelentése

1. uralkodó- hatalom- vezető
nap- férfi energiák
+igazság és felelősségérzet
önuralom hiány, zabolátlan, makacs, egoista

2. érzelmes-befogadó-képzelőerő
hold- női energiák
+együttműködő, segítő, együtt-érző
félénk, túlérzékeny, befolyásolható, határozatlan,
megbízhatatlan, elfojtások

3. kapcsolatteremtés-szavak mesteri használata
Merkúr- szerda
+gyors felfogóképesség,szellemesség,agilitás,mozgékony
-a sokféle lehetőség miatt,nehezen választ

4. Jupiter - könnyű élet
föld - nehéz élet
+ munkabírás, kitartás, példás kötelességteljesítés
-kritikusság, elvárások,

5. Jupiter- terjeszkedés- változatosság- szabadság
+vidám, segítőkész, együtt-érző, személyes varázs, jó tervező, üzletember, gyors, szavak mesteri használat
-lelki feszültség hatására ingerlékeny ,önuralom elvesztése

6. Vénusz-harmónia-szépség-boldogság-szolgálat
+vendégszerető, barátságosság, önzetlenség, kényelem és jólét keresése, gondoskodás
- túlzott kényelem, lustaság, érzelmi csalódás miatt az élet értelmének elvesztése

7. megfontoltság- óvatosság
+stabilitás,lassan de biztosan haladás
- tartózkodás, félénkség, érzések elrejtése, médiumitás

8. föld- lelki síkon: mars vibrálás
Pénzgazdálkodás nemes célok szolgálatába
- túlzásokra, szélsőségekre való hajlam, erélyes,fanatikus
2 féle típus magasabb típusú anyagias beállítódású - alacsonyabb típusú anyagias beállítódású személyes akarat dönt!

9. a többi személyiségtípus összes tulajdonságai megvannak.
körülmények függvénye,melyik jellemvonás kerül felszínre.
+tökéletesség keresése, becsületesség, őszinteség
- heves, lobbanékony, barátságtalan, önző, provokativ

Zéró - módosító tényező, nincs értéke. az előtte álló szám vibrálásértékét erősíti.11 - 22 - 33 Mesterszámok

11.
Aktív, férfias-kiáradó Uránusz - hirtelen jött aha élmény
siker, feszültség, bátorság, szellemi kihívás, zsenialitás, szélsőségek

22.
Passzív, nőies, befogadó,
nagyvonalú - karrier - lélekbúvár - megújulás
Plútó - gyökeres változások az életben, sötétségből a fénybe emelés.

33.
Aktív - kiáradó - férfias
Neptunusz - megfoghatatlan, transz, víziók, látomások
áradó szeretet, medialitás, hit, irgalom, alázat, becsület
kevesebb belső feszültséggel jár, mint a 11 vagy 22 , eredendő hite miatt nincs szükség bizonyítékra.
spontán testelhagyások megélése.~Numerológia, a számok segítő ereje~


A számmisztikának többféle értelmezése ismert, de a legtöbben Pütaghorasz görög filozófus nevéhez kötik, aki két és félezer évvel ezelott fogalmazta meg tézisét. Neve talán mindenki számára ismert, elsosorban a derékszögu háromszögek befogóiról alkotott elméletérol.
Tanait maga is három szóban foglalta össze: "Minden dolog szám." Általuk kifejezhetőnek tartotta a kozmoszt, és helyünket is a világegyetem rendszerében. Manapság a számok az önismeret elsődleges eszközei, s ahogy az asztrológusok a bolygóállásból, a numerológusok a számokból olvasnak.Az anyagi és szellemi természetű, látható és láthatatlan világ számtalan energiából tevődik össze, melyek egymásra gyakorolt hatása az univerzum fejlődésének alapja. Az ókori görög gondolkodók ezt a jelenséget "természeti törvény" kifejezéssel is illették. Az egyetemes Rend és Harmónia akkor teljesül, ha valamennyi energia - így az ember is- összhangban áll egymással. Szűkebb értelemben életünk, tágabb értelemben karmánk is függhet attól, miként tudunk részesei lenni a természet szabályrendszerének. Ez a törvényszerűség Pütaghorasz szerint kilenc természetes számmal írható le (1-9), melyek mindegyike sajátos energiával bír. Mint energiák, rezegnek, akárcsak az emberek, ezért a rezgések által hatnak ránk, támogatnak vagy akadályoznak fejlődésünkben, cselekedeteinkben.

A léleknek és fizikai valójának, a testnek adottak a számai. Nem véletlen, hogy melyik pillanatban születünk meg, és milyen névre keresztelnek. Bár a nevek önállóan is egyedi jelentéssel bírnak, betűinek is saját "helyi értéke" van, azaz mindegyik mellé számot rendelhetünk. Ez az ún. püthagorasz-i ábécé segítségével válik lehetővé. A név azért is fontos az energiaképletben, mert ez az egyetlen komponens, melyet megváltoztathatunk, plusz energiát nyerve ahhoz, hogy az élet addig elnagyolt területein új utakat törjünk, más lehetőséget kapjunk. A teljes jellemrajz elkészítéséhez tudnunk kell továbbá a születés pontos dátumát is. Az így meghatározott számkód egyedi, akár az ujjlenyomat, egyszeri és megismételhetetlen.
A számok különböző kombinációinak összeadásával kapott eredményeket a kilenc egyjegyű szám valamelyikére redukáljuk. A megfelelő számokat összeadva megtudhatjuk milyenek vagyunk valójában, hogyan látnak mások, milyen energiák dominálnak, és melyek hiányoznak belőlünk. Az energiaképlet választ ad arra is, az élet mely területén van szükség erősítésre, a sorsszámból a karmikus, a személyes számból pedig jelen életünk feladatát tudhatjuk meg. A kilenc számjegy, kilenc különböző szimbólum, mely kilenc élethelyzetet, fejlődési lehetőséget jelöl. Segítenek abban, hogy megismerjük a bennünk szunnyadó erőket, és azokat tudatosan kihasználva jobbá, eredményesebbé tehessük mindenapjainkat, sikerrel vegyük az akadályokat, s olykor nehéz döntés előtt állva, számainkat megfejtve a helyes utat válasszuk...
http://szammisztika-8-2-6.mindenkilapja.hu

Mit üzen neked a neved?


Mikor megszületünk erre a világra, hozunk magunkkal olyan szellemi kódokat melyek szimbólumokban (betűvel, számmal) jelzik azokat a tanulnivalókat és vállalt feladatokat, amikkel emberként szembe kell néznünk. Ilyen például a születési dátumunkban hordozott feladatkódunk és a nevünk is.

Aki egy kicsit is nyitott az okok keresésére és figyel, az tudja, hogy mindennek egyedi, sajátos rezgése van, ami meghatározott módon hat arra akivel kapcsolatba kerül és a környezetére is.

Van egy régi mondás: nomen est omen, vagyis a név kötelez. Ez egy ősi bölcsességet rejt.

Az ősi tudások olyan tapasztalati megfigyelésen és szellemi kommunikáción alapulnak, melyek betekintést adhatnak ezen kódok megértésébe. Hívjuk hát segítségül ezt a bölcsességet és tárjuk fel a személyiségünkben rejlő újabb titkokat…

A nevünkben, ahogyan születési számunkban is üzenet rejlik.

A nevünk olyan előjel, mely hűen tükrözi a személyiségünkben rejlő lehetőségeket és gyengeségeket, valamint sorsunk útján való tanulnivalóinkat.

Sokszor, mikor szüleink nevet választanak nekünk, egy belső hang (az érkező lélek) súgja meg a születendő gyermek nevét. Mégha hosszas keresgélés és megbeszélés után születik is a névválasztás, semmi sem véletlen… nevünk rezgése minősít bennünket.

Most egy kis bepillantást nyerhetünk nevünk kódjaiba, jellemünk és sorsunk üzenetébe…


A név több részből áll:

Van családi és utónevünk, és van becenevünk.

Mindegyik üzen valamit.

A családi név azokat a lehetőségeket és kötelezettségeket tartalmazza, amit vállaltunk a családba való leszületéssel. Mindaz a tanulnivaló van belekódolva, melyet szüleink, testvéreink, azaz rokonaink által tanulhatunk. Valamint az is, amilyen részt vállaltunk a család esetleges karmikus feladataiban.

Amikor családnevünk megváltozik (pl. a feleség felveszi férje vezetéknevét), rezgésében feladataink és lehetőségeink is módosulnak.


Utónevünk egyéni lélekfeladatunk megjelenítője. Arról tanúskodik, mit vállaltunk, milyen személyiséggel élünk, milyen lehetőségeink vannak egyéni fejlődésünk kapcsán.

Becenevünk pedig azokat a vágyakat jelenítik meg, melyeket belső indíttatás kapcsán szeretnénk megélni, megtapasztalni. (ezért egy becenév sosem véletlen, amikor kapjuk, rólunk, belső kisugárzásunkról, érzéseinkről árulkodik)

A becézgetésnek azonban van egy mélyebb ősi titka is: a gyermek neve mögé biggyesztett - ka (- ke) szótag védelmi funkcióval bír.

A KA-csatorna léttengelyünk, tudatunk összeköttetése és folyamatossága szellemi és testi tereink között. Ha ez a fénycsatorna akadálytalan és tiszta, az isteni fény betölt minket. Segít és védelmez erejével. Ezért mikor becézgették a gyermeket és kimondták a neve végén a szellemi csatorna kódját (-KA, -KE), azzal elindították az áramlást, ami védelemmel és fénnyel töltötte fel az energiaterét. Ehhez azonban a szómágia szabályai szerint a kimondott rezgésben szeretet és jó szándék kell legyen. Azaz a gyermeket nem gúnyból, hanem szeretetből kell becézni. Ekkor működik ez az erő védelemként.

Amikor megnézed a neved, legtöbbször az minősít a jelenben amit most használsz és ahogyan használod. Ha mindig Zsuzsiként mutatkozol be a Zsuzsanna helyett (és az üzeneteket, leveleket is így írod alá), akkor erre a névre is nézz rá. Ha van külön beceneved, akkor azt is figyeld meg.

Ezt az elemzést fogd fel játékként, hiszen számtalan más dolog is befolyásolja a jellemedet és viselkedésedet. Ne vegyél semmit készpénznek, egyszerűen tölts el egy kis időt gondolatban azzal, hogy megpróbálsz a név rezgésein át ismereteket szerezni magadról és másokról…

Öt megjegyzés:

1. A kezdőbetűk rezgései "duplán számítanak", vagyis erősebben nyomnak a latban, így személyiségünket is erőteljesebben befolyásolják. A vezetékneved és keresztneved kezdőbetűi ezáltal erőteljesen meghatározzák a személyiségvonásokat családi és egyéni téren is.

2. A dupla betűk is nyomatékot kapnak. Ezek a duplázások akkor is érvényesek ha egymás mellett állnak, és akkor is ha azonos név tagban kétszer szerepelnek (Attila nevében egymás mellett két t betű van, Eszter nevében például kettő e betű van, de nem egymás mellett. Mindkettő számít.)

3. Ha hiányzik betű a névből, akkor az arra utal, hogy az a rezgés most nem a legfontosabb a személyiségünkben, de jelezhet hiányosságot azon a területen, ha erre figyelünk megtanulhatjuk a betűhöz tartozó készség kifejlesztését. Ha különösen sokszor találkozunk valamilyen formában a nevünkből hiányzóbetűvel (pl. okmányon, rendszámon), akkor az jelzés, hogy a hozzá tartozó jellemvonást fejlesszük ki magunkban.

4. A betűk ékezetei is erősítő hatással bírnak (saját tapasztalat, a betűszimbolikában ezzel nem foglalkoznak). Pl. az A-Á estén az ékezettől az „a” betű hatása erőteljesebben érvényesül.

5. A becenevet érdemes külön vizsgálni, értelmezni! Ez mutathatja meg választott énünket, vágyainkat, személyes küldetésünket.


A magyar ABC betűi (ebben a felsorolásban a nagy-, és a kisbetűk egyként számítanak):

A: A házunk védelme, a betű formája adja, hogy sátorra hasonlít legjobban. Az otthon, a család fontosságát jelzi. A védelmet, a testünket (főleg kisbetű formában) is jelképezi. Ha leírod, figyelj, hogy mindkét "lába" a földet érje, biztos védelmet adjon neked ez a ház. Ugyanakkor az „a”, a munka betűje és én-kép betű is. Írásnál pl. a mérete és formája jelzi, miként gondolkodunk magunkról, mekkorának és milyennek látjuk magunkat és hogyan viszonyulunk a munkához. Sok „a” betű saját szabályaihoz ragaszkodó jellemet mutathat (ez főleg belül érvényesül, mégha kifelé társasági emberként, laza személyiségként is ismerik az illetőt). Az "a" hang a szív rezgéshangja. Mikor énekeljük, szívünket nyitjuk, szívcsakránkat erősítjük. Betűkódja segít, hogy szív szinten lássuk a dolgokat, szívünkből éljünk.


B: Egyrészt a házasság betűje, a kapcsolatoké, az érzéseké, a szerelemé. Analógiát mutat a vesékkel - a grafológiában ezek megbetegedését is jelöli. A „b” a birtoklást is jelölheti, ahogy a betű hasa öleli a világot, a tárgyakat vagy a partnert, ezért az anyagi javakhoz való viszonyulásra is utal. Sok b betű anyagias jellemet takarhat. Gondolj Barbie babára, aki a fogyasztói társadalom női ideálja lett, felvértezve minden földi és anyagi „jóval”!

C: Női jelkép, a "cica farka", nyitottság, szeszélyesség, változékonyság, a Hold analógiája mivel egy félholdra is hasonlít. Nyitottságot mutat, nőiességet, befogadást. Ugyanakkor a családot is mutatja, mennyire fontos, hogy kiegészüljön a félkör körívvé…mint ölelő kar. Utalhat sajátos humorérzékre, mint oldalra fordított nevető száj. Az ilyen ember, akinek sok „c” betűje van, szeret nevetni.

D: A szülői házhoz, különösen az anyához, az anyai mintához való kötődést mutatja. Ugyanakkor az apa és anya, családi béke fontosságát is jelző betű. Az elrendeltség, a determináció megtestesítője is. Kezdőbetűként az is jelöli, hogy viselője sokat eltűr, jól terhelhető személy. A sok „d” betűvel rendelkező ember szereti a szellemi kihívásokat, vállalkozó személyiség és sok feladattal érkezett.

E: A szív, a változékony érzelmek, a vonzás-taszítás, a végletek, az élet-halál, a születés előtti (méhen belüli) élmények betűje. A kicsit "elszállt" varázslatos dolgokra hajlamos, szórakozott emberek jele lehet. Az önbecsülés betűje is. Akinek túl sok van hajlamos önmaga túlértékelésére, akinek nincs, alulértékelheti önmagát. Az „e” a szeretet-jelző betű is. Minél több „e” betűnk van, annál jobban igényeljük a szeretet megnyilvánulásokat, akár általunk, akár nekünk. Ennek a magánhangzónak a rezgése a torokcsakra energiáit szólítja, ezzel segítő erőt ad nekünk, hogy kiálljunk önmagunkért és az igazságunkért.


F: A függőségeket mutathatja. Van benne játékosság, gyors felfogás, a transzendens és a tudatalatti közötti szabad átjárás, fiatalon bohémség, idősebb korban beérkezettség, nagyfokú rajongás. Férfias betű, érzelmi aspektussal fűszerezve. Férfiaknál a férfiassághoz (önmagukhoz) való viszonyt, nőknél a férfiakhoz való viszonyt jelöli. Sok „f” betű a női névben, sok szerelmi kalandra utalhat. A sok „f” betű mély érzelmek mutatója is lehet.

G: Az ösztönök betűje, az ősi természetesség, az ételek, italok, nagybetűs ÉLET kedvelése ezzel a betűvel függ össze (a G betű a Föld betűje is). Érzéki betű, a szexszualitáshoz való viszonyt is jelöli. Akinek sok „g” betűje van, nem fél kimutatni a vonzalmát, érzelmeit. A „gy” betű pedig a párkapcsolatra utal. Az ilyen embernek fontos, hogy kapcsolatban éljen.


H: A légvétel betűje. A tüdővel is analóg lehet, arra figyelmeztet, hogy viselője mit "szív mellre", szabadon áramolhat-e az éltető levegő az életében. Szabadságot, kitekintő hajlamot, reménykedést is jelöl. Jelöli az otthonunkhoz való viszonyunkat is. A sok „h” betű olyan személyiséget takar, akinek fontos a nyugodt, támogató, otthonos háttér. Ez a betű a középpont megtalálására ösztönöz, viselőjét arra készteti, hogy mindig értse a dolgok közötti összefüggéseket.

I: A legteljesebb én, önértékelési betű. Erővonal, fallikus szimbólum egy kard, vagy akár lehet akadály is. A népnyelv arról, aki "kiteszi az i-re a pontot" azt tartja, hogy befejezi a dolgait, nem hagy félbe semmit, határozott személy. A sok „i” betűvel rendelkező értékeli az életet és látja a lehetőségeket. Akinek nincs, a feladata, tanulnivalója lehet az, hogy meglássa az értéket mindenben. Hajlamot mutat az ego-s viselkedésre is, főleg ha nevünk minden első betűje így kezdődik, ezért fontos, hogy kiegyensúlyozottan álljunk a dolgokhoz. Ennek a hangnak a rezgése a felső két csakra (homlok-, és koronacsakra) energiájához kapcsolódik. Segít, hogy megértsük a dolgokban rejlő magasabb összefüggéseket.


J: Az élet "jója", minden ami az életünkben a fejlődést, a boldogságot - vagy szélsőséges esetben a hedonizmust, a túlzott életigenlést jelenti, vagy hajlamot mutathat a panaszkodásra is (főleg ha a kezdőbetűk a vezetéknév és keresztnév esetében is azonosak). Ebben az esetben a sok „j” betű a boldogság „csapdája” is lehet. A „j” a megbocsátás betűje lehet, akinek több van, sokkal megértőbb és megbocsátóbb emberré válhat!Vágyaink betűje is, jelzi, hogy mennyi ösztönző erőnk van azokat megvalósítani.

K: A kitartás betűje, kardoskodó harcosság is van mögötte, új feltalálásokat mutathat, kíváncsiságot a rejtett összefüggésekre éles észjárást. Kreativitás és kivitelezés betűje. Akinek sok van nagyon kreatív személyiség, akinél hiányzik, lehet földhöz kötött gondolkodású, aki nehezen fogadja el az újat. A „k” betű segít véghezvinni a dolgainkat.

L: Az intellektus, egyfajta szellemi kényelmesség betűje, olyasvalakit jelöl, aki a tudásával szerzi meg a javait,kényelmét. Okos, tudására támaszkodik. Az ismeretek a tudás betűje. Olyan személyiséget jelez, akinek fontos a tudás megszerzése, és törekszik is erre. Segít abban is, hogy a megszerzett tudást felhasználjuk. Utal a pénzre és az anyagi javakra. A sok „l” betű jelezhet ebben az életben anyagi biztonságot. Az „ly” páros betűként a szellemi harmónia jelzője. Ezzel a betűvel rendelkező személy életében a szellemi egységre törekszik.

M: Az anyaságot jelképezi, a tápláló, ősanyai kebleket szimbolizálja, tápláló, eredendő ősi energiával lát el.Mária az ősanya. Személye gyakran szélsősége megítélés alá esik, mivel az egyetemes jót szolgálja. Az m társas kapcsolatok betűje. Három szára az én-te-ő kapcsolatot szimbolizálja. Sok „m” betűvel rendelkező ember a társaság központja, nőként jó anya válhat belőle.

N: Ugyancsak társas kapcsolati betű, de itt a kapcsolat két személy közötti. Az erők egyensúlya, a te és én egyenrangúságának kifejezője lehet, a kommunikációt, az egyenrangú párbeszédet jelképezheti. Az N ad a világnak, és mindezt könnyeden, játékosan teszi.

O: A második én-kép betű. A kör, a teljesség, a karikagyűrű jelképe a teljes kapcsolatot szimbolizálja, de lehet a bezártságé is, a házasságba, a munkába, vagy bármilyen cselekedetbe. A mások számára érzékelhető énünket szimbolizálja. A jó közérzet betűje. A sok „o” betűvel rendelkező szereti a vidámságot és a szórakozást. A végtelen kör, mely fogva tart, ugyanakkor lehetőségekhez juttat. Ezért a harmóniára törekvés jele is, az ilyen embernek nagyon fontos, hogy körülötte és benne is harmónia legyen. Ez a magánhangzó a hasi csakra rezgéseire kapcsolódik, éppen ezért a teremtő erő és a tiszta akarat erejét szólítja meg. Segít megvalósítanunk önmagunkat.


P: A nőies betű. Férfiaknál a nőkhöz való viszonyt, aktív szexualitást, erőteljességet, ösztönös kitartást mutat. Nőknél az önmaguk és saját nemük elfogadását és megértését jelenti. Nőiességük megélését.

Q: A „Q” betű nagyon ritka a magyar nyelven (főleg idegenből átvett nevekben található), így éppen aváratlant, a megjósolhatatlant szimbolizálja.

R: Mutatja a művészi érzéket, a színpadi megjelenést, a kisugárzást, az ezotériával kapcsolatos képességeket, a ráérzést, a transzcendensre való fogékonyságot. A karrier, egyensúly, siker segítő betűje lehet, ha az ember tesz érte. Az ilyen embernek, akinek több „r” betű szerepel a nevében fontos, hogy megmutassa magát, és megélje azt, amit elképzelt.

S: Analóg a kígyóval, bölcsességet, ősiséget, csábítást, vagy érzékiséget, egy fajta hullámzást, lüktetést mutat.Szélsőségek embere lehet az, akinek nevében az „s” gyakran szerepel. Az „s” még a szerzés betűje is. A sok ilyen betűvel rendelkező embernek fontos, hogy anyagi javakat, megbecsülést szerezzen. Az „sz” is kapcsolati betű, de munkakapcsolatot jelez. A sok ilyen betűvel rendelkező embernek fontos, hogy a munkájában sikeresen együttműködjön másokkal (az is mit gondolnak róla), hogy együtt hozzon létre dolgokat másokkal, pl. egy csapat tagjaként.

T: A tudatosság, a vezetés, az önbizalom és önértékelés jelzője ez a betű. Az agilitást, a törekvéseket mutatja, a boldogulás esélyét a világban. Az akaraterő betűje. A sok „t” betű a dominanciaigényt is szimbolizálhatja, de a vezetői képességek jelzője is.

U: Az anyaméh, földi élet, a befogadás jelképe, de lehet csapda, szakadék, amibe – feladatként – beleesünk, ezért lehet a szenvedélybetegségre utaló hajlam jelzője is. Ezzel a magánhangzóval a két alsó csakrát (gyökér-, és szakrális csakra) nyithatjuk és tisztíthatjuk, ha zengetjük őket. Éppen ezért ezeket az erőket szólítja meg, a földet, földi emberi dolgainkat, és a vele kapcsolatos emberi érzelmek erejét.

V + W: Egyrészt ugyancsak a befogadásról (az alakja alapján), másrészt a kettéválásról, a szellemi megosztódásról, szétszakadásról, az „eredendő bűnbeesésről” szól. Kedveli a versenyeket. Előrevetíti a szociális érzékenységet, az egészségügyhöz való vonzódást is, esetleg műtéteket. Van a betűben egy kevés vadság, gyakorlatiasság, akaratosság is. A sok „v” betű jelölhet egy belső hiányt, amit az élet megélésével kell kitölteni.

X: A törvény, összefogás, szövetség, erők egyesítése, kereszt, megfeszítettség. Az „x” erejét képviselő ember (pl. Xavér) egyrészt saját szabályai szerint szeret élni, másrészt belül fel kíván rúgni minden szabályt, ezáltal lázadó jellem.

Y: Ha egyedül vizsgáljuk, a betű ereje a koncentrációt, egyesülést, válaszutat, útkeresést jelképezi. Páros betűs formában mindig a kapcsolat jelzője, így jelzi a kapcsolatra való fokozott igényt.

Z: Az őszinteség, a nyitottság, a torok-csakra betűje, olyan vonatkozásban, hogy támogatja a kommunikatív kapcsolatokat. Mutatja a verbális képességeket a törekvést a jó kommunikációra. Ugyanakkor ez a betű a külvilág és az ember közötti harmóniát is igényli. A sok „z” betű ezt a törekvést jelzi. Jelöli a pontosságra, precizitásra való törekvésünket, de hajlamosít a túlzott ellenőrzésre (féltékenységre).

Nézzünk egy példát az Attila keresztnévre:

Az A kezdőbetű erőteljes hatása az otthon a család, a védelmezés fontosságát jelzi.

Az utána következő két „t” a vezetésre való hajlamot és az akaraterőt jelzi halmozottan.

Az „i” az önértékelés és a határozott személyiség betűje, a karrier, az egyensúly, a siker lehetőségének előmozdítója. Az i betűvel rendelkező ember számára fontos, hogy meg legyen elégedve magával.

Az „l” betű, az intellektus, tudás, anyagi javak betűje.

A szóvégi „a”, mint énkép betű, ugyancsak a belső normákhoz való magatartást erősíti.

Ha egyben nézzük, az Attila nevet viselő embereknek nagyon fontos a családi biztonság és a nyugodt otthon, mert ez segíti az életükben annak az erőnek az előhívását, amivel megvalósítják önmagukat és saját akaratukat céljaik elérésére fókuszálhatják. Ha ezek a támogatások megvannak, akkor életükben sikeres, megfelelő anyagi javak között élő, önmagukat folyamatosan fejlesztő és becsülő emberekké válnak, akik mások tanácsadói és megbecsült ismerősei.

Ez a jellemzés nem vonatkozik minden Attila nevű férfira, hiszen a teljes elemzéshez figyelembe kell vennünk a családi-, és beceneveket is.

Nyugodtan használd a fantáziádat és a kreativitásodat... és gondolkozz el az általad ismert hasonló nevű embereken.
http://kristalycsakra.hu/

Nevek és rezgésszámok

Állítsd a sorsot szolgálatodba! A számmisztika szerint nevünk befolyásolja a szerencsénket, de akár a bajt is vonzhatja. Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke sikeres lenne, de arra kevesen gondolnak, hogy ebben segítheti, ha szerencsés nevet választanakA neveknek ugyanis numerikus értékük van, és ez az érték legalább olyan súllyal esik latba, mint a születési dátum. A számmisztika segítségével ki lehet számítani minden név rezgésszámát, azt, hogy milyen energiát vonz magával. Ha valakinek a szülei nem gondoltak előre a jövőjére, az ember saját maga is választhat új nevet, becenevet, esetleg az is elég, ha egyetlen betűt told a régihez, vagy felveszi a házastársa nevét, hogy a betűk számértéke vonzza a szerencsét. De nemcsak a személynevekben rejlik a siker kulcsa, hanem a cégek (kft-k és bt-k) nevében is.


A betűk számértéke

1 A, J, S
2 B, K, T
3 C, L, U
4 D, M, V
5 E, N, W
6 F, O, X
7 G, P, Y
8 H, Q, Z
9 I, R

Így számíthatod ki neved számértékét
Nézd meg táblázatunkban neved egyes betűinek számértékét. Add össze a számokat. Példa: NAGY KATALIN -> 5+1+7+ 7+ 2+1+2+1+3+9+5=43. A kapott kétjegyű szám egyes számait ismét add össze, míg egyjegyű számot nem kapsz - ez nevednek számértéke: 43 -> 4+3=7. A 7-es azt jelzi, viselője erős karakter, aki belelát másokba.
Ám ha valaki KATA-ként használja szívesebben nevét, és így is becézik, akkor a rá jellemző szám (5+1+7+7+2+1+2+1) a 2+6=8-as, vagyis neki már keményen meg kell küzdenie mindenért.

A számok jelentése
1 A tökéletes szám, az egység szimbóluma. Az 1-es jegyében született ember határozott, kreatív, egyszerű és mégis nagyon összetett egyéniség. Győztes típus, merész és vállalkozó szellemű. Hajlamos beavatkozni mások életébe. Veszíteni nem tud, ám szerencséjére ritkán marad alul valamiben a többiekkel szemben.

2 A dualitás, az ellentétpárok száma. Benne van a jó és a rossz, a siker és a kudarc, a fekete és a fehér, az igen és a nem. Képes anyagi jólétet teremteni önmagának és szeretteinek. Aki e szám jegyében született, érzékeny lélek, szívesen segít másokon, belső erővel rendelkezik, akár gyógyítani is tud.

3 Az ellentétek feloldásának száma. A váratlan felemelkedés, az elérhetetlennek vélt siker és gazdagság megtalálását jelzi. A szám szülötte örökké kételkedik, ellenkezik, és épp ebből az állandó feszültségből képes megalkotni a tökéletes egységet. Erős a fantáziája, ugyanakkor meglehetősen gyakorlatias is. Legfontosabb célja a világ jobbítása, az ellentétek megszüntetése, és ezért bármikor tenni is képes.

4 A rend és titkok jelölője. Aki e szám jegyében született, az elsősorban szellemi téren kreatív. Ám mivel ragaszkodik a hagyományokhoz, a stabilitáshoz, fél a felfedezésektől, mindig megmarad a középszerűség határain belül. Hiányzik belőle a kockázatvállalási kedv. Inkább végrehajtó, mint irányító alkat.

5 A korlátok nélküli szabadság jelölője. Aki e szám jegyében született, könnyedén veszi az életet. Optimista és bizakodó, szereti az élvezeteket, szenvedélyes és titokzatos. Könnyen lázba jön, de lelkesedése hamar el is száll. Nem tervez hosszú távra, a pillanat örömét élvezi. A szerencse általában mellé szegődik.

6 A kiegyensúlyozottság, a jólét és az egészség jelképe. Szülöttei társaságkedvelők, értik a tréfát, jókedvűek, segítőkészek. Megvetik az ügyeskedést, a törvénytelen dolgokat. Általában szerencsés kézzel nyúlnak mindenhez, s mert ők maguk is szívesen segítenek másokon, mindig akad, aki segít nekik.

7 A bölcsesség, az okkult tudás, a feltárandó titkok száma. A hetes szülöttei olyan tudás birtokosai, amivel irányíthatják a többieket. Könnyen felszínre hozzák a tudatalattiban rejlő érzéseket, gondolatokat, nagyon erős az intuíciójuk, szinte belelátnak másokba. Erős akaratukkal szinte hipnotizálni képesek környezetüket, de sosem élnek vissza természetfeletti képességeikkel.


8 Negatív rezgéseket közvetítő szám. Megpróbáltatásra, nehéz helyzetekre utal, szenvedést, betegséget tartogat. Aki e szám jegyében született, annak keményen meg kell küzdenie mindenért, és bár sok csapás éri, nem adja fel. Kitartásában rejlik a sikere.

9 A megtestesült erő, hiszen a hármas erejét megháromszorozva hordja magában. Filozofikus, tanítói alkat. E szám szülöttei önzetlenek, önfeláldozóak, segítőkészek. Az emberiség sorsának jobbításán fáradoznak, saját érdekeiket képesek háttérbe szorítani. Soha nem gazdagodnak meg, mert amint hozzájutnak valamihez, szétosztják a rászorulók közt.

10 A hatalom, a szövetségek, a szerződések és a központi akarat jelképe. A 10-es jegyében született emberek életét a hatalom megszerzése és gyakorlása tölti ki. Csak vezetői szerepben érzik jól magukat. (Vehetjük 1-nek is, hiszen a számmisztika a kétjegyű számokat összeadja, de vannak rendszerek, ahol önállóan szerepel, és mint az első kétjegyű szám, az egyes adottságait megtízszerezi.)

Különleges számok
3, 7 A görög-római kultúrkörben a 3-as és a 7-es szent szám. A 3-as a szentháromságban rejlő tökéletes egység jelképe. A 7-est a napok és (az akkor ismert és megfigyelt) bolygók száma tette kabbalisztikus erejűvé. Háromszor vagy hétszer kellett elmondani a varázsigét, hogy hasson. A hippokratészi orvoslásban a hetedik napot tartották a beteg krízisnapjának, ha azt túlélte, életben maradt.

13 Nemcsak a babona, a számmisztika szerint is szerencsétlen szám. Az ókori görögök a hónap 13. napján soha nem kezdték el a vetést. A kereszténység arra vezeti vissza a 13-asban rejlő balsorsot, hogy Jézus tizenharmad-magával ült asztalhoz az utolsó vacsorán. A numerológusok szerint a 13-as tükörképe, vagyis a 31-es ugyancsak negatív rezgéssel bír. És mert a számmisztika alaptanítása, hogy a kétjegyű számokat addig kell összeadni, amíg egyetlen számjegy nem lesz belőle, a 4-est is negatív számnak nevezték, de a 40-es (4+0) is sok bajt hozhat. A 40-es a Bibliában és a mesékben is gyakran előforduló szám: Jézus negyven napra vonult ki a pusztába étlen-szomjan, Ali babát negyven rabló támadja meg...

11 A számmisztika egyik mesterszáma, amely a nagy lehetőségek mellett rejtett veszélyeket is tartogat. Uralkodó bolygója az Uránusz. Tehát akinek születési adatai, vagy nevének betűi a 11-est adják ki, az rendkívül energikus, a világ megváltoztatásának szándéka vezeti. Hogy jó irányba, vagy rosszba, az nagyban függ születési bolygóitól, illetve a számmisztika által kapott többi értéktől is. Egy biztos, nehezen tud szót érteni kortársaival, mert az emberek többsége nem tudja követni gondolatmenetét.

22 Szintén mesterszám: az igazi szerencsét jelöli. Akinek nevében a 22-es rejlik, bármit képes elérni. Uralkodó bolygójának a Plútót tartják, ez jelzi azt a pusztítva építő energiát, ami a 22-est hordozó emberben rejlik. Ő az, aki csak a romokon építhet új világot.

http://www.astronet.hu


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése