2012. október 15., hétfő

A Pilisi -mítosz

http://www.boldognapot.hu/cikkek/188/a-pilismitosz-nyomaban-legenda-vagy-valosag 
A Pilis-mítosz nyomában: legenda vagy valóság?
2012. Január 26. - Szerző : Száraz György


Médiumok, spirituális vezetők, táltosok, szakértők és egyszerű meditálók foglalnak állást a Pilissel kapcsolatos szív csakra ügyében. Mi szól a mítosz mellette és mi nem? A Pilis-szakértőkre hallgassunk és/vagy a személyes megtapasztalásunkra, avagy a szkeptikusokéra? Valóban a Föld szív csakrájával van dolgunk? Ha igen, miért? Hogyan győződhetünk meg róla? Ha nem, akkor mi a Pilis-hegység enigmája és mi köze van annak a magyarság jövőjéhez?

Különleges földrajzi viszonyok, barlangrendszerek, energiák, beszédes történelem, spirituális magyarázatok és egy nagy adag hit keveredik egybe a Pilis-rejtély kapcsán. Egy kissé összezavarodhat az emberfia, amikor tájékozódni szeretne a nagy információdzsungelben. E sorok írója is kutatott és többször járt a Pilisben és a bőrén tapasztalta, hogy van ott valami. De vajon micsoda?

Azt mondják, hogy egy Eurázsiában ma is megtalálható szkíta eredetmondára vezethető vissza a Pilis szív formája. A mítosz szerint Ár, Ír és Túr nevű fiúkat Isten megajándékozza, illetve megáldja. Árnak a fejét fogja meg és ezért okos lesz, Írt a kezén, ezért ő ügyes lesz, Túrt a szívében érinti meg, ezért az ő leszármazottjai lesznek mágus papi rend tagja, mivelhogy a szívükkel kell látniuk a világot.

Egyes kutatók – mint például Kiss Mao-Tun István – a Kárpát-medencébe helyezik a Föld szív csakráját, miközben azt állítják, hogy maga a medence egy fejformát rajzol ki domborzatilag. Erről bárki meggyőződhet a térképek alapján. Sőt, azt is kihozzák ebből, hogy iménti magyarázatot alapul véve a harmadik szem csakra is itt található. Az érvelés úgy folytatódik, hogy ha jobban ráközelítünk a Kárpát-medencére, akkor rajzolódik ki a Pilis szív alakja. S itt kezdjük elveszíteni a fonalat: szív és fej, szív csakra és harmadik szem csakra egy helyen… Valljuk be, hogy kissé zavaros magyarázat.

Művészeti és kulturális folytonosság figyelhető meg a Kárpád-medencében: szkíta-hun-avar-magyar kontinuitásról beszél Szántai Lajos. Az ókori földrajzírók szerint két Szkítia létezett: az ázsiai (Tarin-medence) és az európai (Kárpát-medence). A világ legősibb népének a magyart nevezik meg a szakértők, s ezzel egy időben azt is kimondják, hogy a legősibb nyelv a magyar. Hovatovább, a legősibb műveltséggel is a magyarok, illetve a szkíták büszkélkedhetnek az egyiptomiakon kívül. Erre szicíliai Diodórosz történetírónál is találunk utalást. Itt említik, hogy Atilla király nem hun, hanem szkíta volt. A krónikáink leírják, hogy Atilla a Kárpát-medencébe érkezve megtalálja őseinek központját, illetve annak településromjait a Pilisben, majd megújítja elődeinek a rezidenciáját.

Kézai Simon, Anonymus, a Thuróczy Krónika is említi a leszármazási vonalat. Nem árt e hivatkozásnál tudni a sorrendiséget: Atilla, Csaba, Előd (Ed), Ügyek (Ügek), Álmos, Árpád. Ők Nimród vérvonalához tartoznak, tehát a magyar őstörténelem Nimróddal indul. (Emlékeztetőül Nimród megfelelése az égen az Orion.) Atilla szimbolikusan Nimród unokája.

A Pilis környéki néphagyományok ismertetik, hogy Nimród a Pilisben járt valaha. Ez a Nimród-legenda
szöges ellentétben áll az ószövetségi Nimród-alakkal. Nimród volt a Föld első királya az ősemlékezet szerint. A nem hivatalos történetírás és a kutatások szerint a szkíták még a sumérek előtt jelentek meg.

Pap vagyok Melchizedek rendje szerint. – állítja magáról Jézus. Vagyis máguspap. Salem (Sólyom) városában találkozunk Melchizedekkel, aki már borral és kenyérrel áldozott. Jeruzsálem eredeti neve Hyerosolima (a Nap sólyma) volt, amit egyiptomiak alapítottak. A Salamon nevünk is a nappapságra utal: Salem (sólyom) és On (a Bibliában Héliopolisz neve) összevonásából született. – magyarázza Kiss Mao-Tun István.
Az egyiptomi sólyom tökéletesen megfeleltethető a magyar turulnak. A tengerész szkíták valamikor i. e. 2000-1700 környékén érkeznek a Nílus-deltába lovakkal és harci kocsikkal, majd a fáraók átengedték nekik az északi területeket.

A Pilis szakralitása és hatalmi központi szerepe Mátyás királyig követhető nyomon. A Nimród (Orion) csillagkép Pilisben való megjelenése egy olyan erőt adhatott a koronázáshoz és az egyéb szertartásokhoz, amely összekapcsolhatta az eget és a földet. A Pilis-hegység térképén fellelhetjük a Nimród csillagképet.  A pilisi hagyományban Nimródot a fehér sárkánynak tekintik és Atilla is a sárkány nemzetség tagja. Sőt mi több, Árpád első szülött fiának a sárkány jelentésű Levente nevet adta. Ez a hun-magyar eredet újabb bizonyítéka.

A Pilis-hegység régészeti emlékei siralmas állapotban vannak. Helyenként 10-15 törmelékréteg borítja be a tájat. Ami azonban mindennél lényegesebb az az, hogy a történelmi múlt mellett a jelen is tartogat sok meglepetést a nyitott szellemű és szívű emberek számára. Nem véletlen, hogy olyanok is szívesen járnak töltődni a Pilisbe, akik nem feltétlenül értenek egyet a fentiekben kifejtett álláspontokkal. Ebbe a csoportba tartoznak bizonyos személyek, akik valóban spirituális képességekkel rendelkeznek, de nem kifejezetten vagy nem éppen így képviselik a magyar vonalat. Kínaiak, esszénusok, magyar és külföldi spirituális küldöttek keresik fel a tiszta szakrális energiák forrásait és erőtereit, hogy akár csak pár órára vagy napra megmártózzanak bennük.

Véleményem szerint nagy erejű, pozitív és angyali rendekhez kötődő energiák szoktak nyílni időszakosan a Pilis-hegységben. Nem csak azokon a pontokon, melyeknek külön nevet adtak, hanem a jelentéktelennek tűnő turistautakon, meredélyeken, sziklaszirteken és völgykatlanokban is.
Aki csak egy kis érzékenységgel és fogékonysággal is rendelkezik e téren, ajánlom, hogy barangoljon olykor-olykor a pilisi erdőben, mert nem csak a természet szépsége fogja magával ragadni, hanem a jófajta, magas rezgésű és lélekemelő energiákhoz is hozzájuthat, melyeknek ténylegesen jövőt formáló szerepük van. Ha pedig valaki nem tud azonosulni teljesen egyik Pilis-rejtéllyel sem, ne bánkódjon, minden ember a saját megtapasztalásai által fejlődik, de mindenkinek az útja egyedi, miként az esőcseppeké. Majd eljön az idő, amikor közös mederbe terelődnek ezek az enigmák is és feltárják igazságtartalmaikat a maguk valójában. Mindennek eljön az ideje. De addig is foglalkozzunk saját szívünk titkaival és személyes misztériumaival is nap mint nap!

A Pilis rejtélye: a Föld szív csakrája Dobogókőn található?
2012. Január 26. - Szerző : Száraz György


Sokan műszerekkel detektálták, sokan az energiamezőjükkel érzékelték, s ki tudja még hányféle módon mérték meg, hogy a Pilisben dobog a Föld spirituális szíve. A Dalai Láma is járt Dobogókőn, de vajon mi értelme van egy, a világ másik táján élő szent ember látogatásával igazoltatni azt, amit már amúgy is tudunk? Mi maga a pilisi rejtély? Pozitív energiavonalak, Gaiai neuralgikus pontjai vagy szakrális epicentrum? Netán mindenki túloz vagy téved a Pilis-hegység jelentőségét illetően?

Pozitív energiavonalak – szív csakra

A Pilis-hegység alatt pozitív energiavonalak húzódnak. Ez egy pozitív kisugárzást ad és biztosít minden olyan helynek, ahol áthalad. A pozitív energiavonalakat a felettük lakó vagy csupán elsétáló emberek is érzékelhetik. A Pilis-hegységben a radiesztéták (sugárzásmérő szakemberek) által eddig feltérképezett erővonalak rajzolata egy kitárt szárnyú turulmadárhoz hasonlít és ennek a középpontja Dobogókő.
Több legenda is kering arról, hogy egy bizonyos kő vagy kőcsoport feleltethető meg az energetikai szívnek. Ha ráhajtjuk a fejünket, akkor hallhatjuk a szív dobogását. Egyesek úgy gondolják, hogy ilyenkor az ember a saját ereiben keringő vér pulzálását tapasztalja meg, míg mások egy sokkal távolibb, a föld mélyéből kifelé törő erőre lesznek figyelmesek.

Megint mások úgy vélik, hogy a Pilis és erővonalai egy szív alakot formáznak. Ebből származik a pilisi szív csakra elnevezése. A Pilis- és a Visegrádi-hegység madártávlatból valóban szív alakúnak is tekinthető, amelynek kontúrjait a Duna és a Vörösvári-árok adja. Ennek a mértani közepén találjuk Dobogókőt.
Empirikus haszna ennek abban érhető tetten, hogy több mérés szerint intenzív gyógyító hatása van ennek az energia-kisugárzásnak. Valaha szerették volna a világörökség részének nyilvánítani Dobogókőt, de mivel annakidején itt katonai bázis volt, ez nem válhatott valóra.

Gaia neuralgikus pontjai és csakrái

Az egész világon elterjedt már Dobogókő híre, de Magyarországon még sokan nem ismerik, illetve kétségbe vonják a gyógyító jellegét és a szakralitását. A „kerék” jelentésű szanszkrit csakra szó energiaközpontot jelöl mind az ember, mind a Földanya esetében. A csakrák azok a transzformátorok, melyek átalakítják és közvetítik a kozmosz energiáit a testbe és a különféle energiatestekbe. Amennyiben harmonikusan működnek, akkor képesek kozmikus erővel ellátni és feltölteni a Földet és az embert. A csakrák (kerekek) biztosítják az egyes szervek, s végeredményben az egész szervezet életét és életminőségét. A csakrák forognak: szüntelenül ki- és beszívják, pumpálják az energiát. Kiegyensúlyozott esetben megszabadítják a negatív energiáktól a szervezetet és pozitív energiákkal töltik fel azt.
A csakrák a fizikai szemek számára láthatatlanok, mivel finomabb rezgésű erőkből épülnek fel, mint a test. Bizonyos, kifejezetten erre a célra kifejlesztett mérőműszerekkel és tudományos módszerekkel is lehet mérni a hatásukat, illetve a spirituális képességekkel megáldott emberek az úgynevezett harmadik szemükkel képesek érzékelni a csakráknak nevezett kisebb-nagyobb energiaörvényeket.

A csakrákban futnak össze, ha úgy tetszik, a csakrákból indulnak ki az energiavonalak, amelyek behálózzák a testet és az aurát. Az egyes energiavonalakon különféle energiapontok találhatók, ahol bele lehet avatkozni az energiák áramlásába és működésébe. Így lehet gyógyítani, vagyis feloldani egyes energiablokkokat és újra szabad áramlást biztosítani a kozmikus életenergiáknak. Ezen az elven nyugszik például az akupunktúra. De nem csak az embernek, a Földnek, helyesebben Gaia-nak, a Földanyának is vannak fő- és mellékcsakrái, energiavonalai és energiapontjai, hiszen Ő is élőlény. Az egészségünk fenntartása érdekében harmonikus működést kell biztosítani eme bonyolultnak tűnő energiarendszer egyes részei között, hogy minden szinten egészségesek maradhassunk.

A Földnek is megvannak a maga fő energiaközpontjai, amelyek alaprezgései közel állnak a szivárvány hét alapszínéhez. Ezek a következők:

1.    Gyökér csakra – piros színű
2.    Keresztcsonti csakra – narancssárga színű
3.    Napfonat csakra – napsárga színű
4.    Szív csakra – zöld színű
5.    Torok csakra – világoskék színű
6.    Harmadik szem csakra – indigókék színű
7.    Korona csakra – fehér színű

Szakrális epicentrum

A szív csakra már csak elhelyezkedésénél fogva is az egyensúly megteremtésére hivatott a felette és az alatta található többi csakra, valamint a test, a lélek és a szellem között. A Pilis rejtélye arról szól, hogy a Föld energiavonalainak megfeleltethető Szent György-vonalak éppen itt keresztezik egymást. Ehhez hasonló csomópontból több is van a Földön. A szent helyek az ilyen és ehhez hasonló, a Földön átívelő, pozitív energiavonalaktól nyerik a szakralitásukat, magyarul a szentségüket. Az ismertebbek közül ilyen az angliai Stonehenge, görög Delphoi jósda, a perui Machu Picchu és az egyiptomi Kheopsz-piramis.

A Pilisben több ilyen energiavonal (meridián) fut össze és ez varázsolja egyedülállóvá a hegységet és ez emeli ki a többi közül ezt a fő csakrát, illetve a sok, egymáshoz közel álló „földi akupunkturális pont” teszi különlegessé ezt a vidéket. A Pilis-kutatók úgy vélik, hogy a földi „véráramlásban”, azaz energiaáramban, a pilisi szív csakra tölti be a legfontosabb szerepet. Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor a Rám-hegyen, a Ferenczy-sziklánál találjuk ezt a neuralgikus pontot.
A fáma úgy tartja, hogy aki felkeresi ezt a kitüntetett energetikai pontot, az közvetlenül a Földanyával került kapcsolatba és ily módon ott helyben feltöltődhet Gaia ölelő energiáiból. Mivel e szent helyre érkező betegek csodálatos gyógyulásokról számolnak be, ezért az év kijelölt időszakaiban ezrével keresik fel ezt a szakrális epicentrumot. A világ minden tájáról érkeztek már ide vallási vezetők is, hogy megízleljék a hely szellemiségének atmoszféráját. Járt itt a Kambodzsai, a Laoszi és a Dalai Láma is. A kínai Shaolin Egyház is itt alapított falucskát.

Atilla hun király is ezt a vidéket választotta vitathatatlanul hatalmas birodalmának központjául. A szent spirituális tudás magyar letéteményesei a táltos papok voltak. A valóban magyar királyok mind a világi, mind a szakrális hatalmuk hátterét innen merítették. A föld és az ég közötti kapcsolódások színhelyéül szolgált a Pilis. Itt éltek az egyetlen magyar alapítású szerzetesi közösség, a Pálos Rend papjai, remetéi.

Aradi Lajos, neves magyar Pilis-kutató, az egyiptomi piramisokhoz hasonló csillagképi rendszert fedezett fel a Pilisben. Például ő lett arra figyelmes, hogy az Orion csillagkép meghatározó a Pilis szerkezetében. Az ősmagyarok Nimródnak, míg az egyiptomiak Ozirisznek nevezték az Oriont és kiemelt jelentőséget tulajdonítottak neki. Így aki a gyökereinket kívánja megismerni, nem kerülheti ki a pilisi rejtély kérdését.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése