2012. augusztus 1., szerda

Holló Szabó Julianna tudatosság emelése-Ashtar üzenetek

elérhetősége, honlap:


Médiumi közvetítései:A Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartósága
Magyarország


Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 június 24. Nyári Napforduló időszaka
S.O.S.


Ashtar Parancsnok vagyok a Fény Galaktikus Szövetségének a képviseletében:

Földi Testvéreim!

A mostani időszak fordulópontot jelent nem csak a Föld és a Nap egymáshoz való viszonyában, hanem a földi energiarendszerek viszonylatában is. A nyári napfordulón a leghosszabb a nappal, és legrövidebb az éjszaka. A fény uralkodik a sötétségen. Energiarendszereitekben történt változtatás eredményeit pedig a következőkben adom át nektek.

Az Atya és Teremtő Anyánk engedélyével tudtotokra hozzuk az alábbiakat. A mai nappal, pontosan a ti általatok nyári napfordulónak nevezett időszakra értük el azt a csodálatos és áldásos egyensúlyt, amelyért évezredek óta, de Krisztus halálától kezdve égi paktum szerint, megbízatásunk volt. Tudtotokon kívül megszámlálhatatlan intelligens lény és entitás, volt kirendelve galaxisunk egyensúlyának a megteremtésére. Mindjárt szólok arról, milyen egyensúlyról is van szó.

Előbb azt kell megértenetek, hogy a Fény Galaktikus Szövetsége az Atya küldöttsége. Több ezer tagot számlál a galaxisunk minden területéről - vannak köztünk földiek is néhányan. Az Atyának terve van a földiekkel. Így megteremtette a Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartóságát. Az Atya és Teremtő Anyánk parancsára Magyarország energetikai rendszerébe ágyaztuk bele a Földi Helytartóság rendszerét, úgy ahogyan az ősi idők óta ide tervezték! A magyarság feladata lesz a Földön a Fény Szövetségének a Helytartóságát felállítani, működésbe hozni és tartani. Ebben a szervezésben kérünk benneteket az együttműködésre. Következő jelentkezésem alkalmával pontosítom, mit is jelent majd ez számotokra.

Ti magyarok vagytok az a nép, aki többekkel együtt, egészen közel van az Atya és Teremtő Anyánk szívéhez! Tolmácsolom nagyrabecsülésüket és végtelen szeretetüket irántatok. A mai nappal végtelen áldáshullámokban energia érkezik Tőlük a Föld nevű bolygóra, mert úgy ítélik meg, hogy készen álltok. Lakóhelyetek területén és környékén hárommillióhétszáthatvankétezer nyitott szívet tartanak nyílván, amelynek száma naponta cca. 100 fővel nő. Ezért a Helytartóságot itt kívánják beágyazni a Föld energiarendszerébe…

A mai naptól fogva, magam, Ashtar Parancsnok vagyok az Atya által megbízva azzal, hogy időszakosan a segítségetekre legyek. A Helytartóság üzemeltetésének szabályaira vonatkozóan pontos tervet kaptok.

De először nézzük, mit is jelent az, hogy az energetikai rendszerekben végérvényesen egyensúly alakult ki. A sötét erőkkel a mai nappal együttműködési szerződés került aláírásra. Erről azonban azt kell tudnotok, hogy a sötét oldal ezeket sohasem szokta betartani, vagy csak rövid időre. Azért íratjuk a szerződéseket mégis alá, mert a Szövetségünk küldetése az, hogy ne csak gyengítsük őket, de ha lehet, emeljük őket vissza az Atyai Tudatosság közelébe. Esélyt kapnak a javításra és a hazatérésre. Amennyiben nem mutatnak együttműködést, akkor pontosan tudják, hogy mi vár rájuk. Kies és kopár bolygókra száműzi az Atya őket, ahol egymást tudják csak szipolyozni a végtelenségig. Az még számukra is maga a pokol. Ezért megalkudtak.

De ne féljetek! Rálátásunk van a működésükre, és ezt ők tudják. A Földön csak azokat tartjuk meg végleg, akik tényleg nyitottak a fejlődésre és igyekeznek. Bár okozhatnak nektek még kellemetlenségeket, addig, amíg a kitelepítések folynak…

A rendkívüli helyzet az, hogy a részükről történő aláírás egyfajta erőfölény előtt való főhajtás, a Fény erőfölénye előtt, még akkor is, ha tudjuk, hogy nem fogják sokáig betartani. Azonban megnyugtató ettől fogva, hogy az aláírás egyben azt jelenti, hogy nem fognak meglepődni, ha beavatkozunk. Tulajdonképpen ezzel a paktummal a be nem avatkozás feloldását írtuk alá! Ez mindenképpen jó hír nektek Drága Testvérek!

Hogy oly mértékben megnőtt a világos oldal ereje - ezért hála nektek, Drága Testvéreim! Sokan a Földről dolgoztatok azért, hogy a sötét oldal többé ne tudjon felülkerekedni. Azt mondtam: ne tudjon felülkerekedni és nem azt, hogy nem fog többé támadni. Nehéz időszak előtt álltok, mert a sötét oldal csak látszólag paktál a Fény Galaktikus Szövetségével, ugyanis érzi, hogy szorul a hurok a torkán. Fondorlatokkal készül, és cselt sző. Ezúton tudatjuk, hogy minden tervéről értesültünk. Az Atya és a Teremtő Anyánk a legtöbb támadó eszközét megsemmisítette, vagy hatástalanította. Nem maradt más eszköze, mint a félelemkeltés.

Tehát, talán tudom érzékeltetni, hogy a sötét erők túlsúlya, amely eddig jellemző volt a Földre kiegyenlítődött. Nem számszakilag, ugyanis még többen vannak a hitetlenek és a gyarlók, de azok mindig könnyűnek találtatnak az Atya mérlegén. Tudnotok kell, hogy ti mentettétek meg a bolygótokat az energetikai feszültségektől és a nagyobb sérülésektől. Ne is várjatok óriási katasztrófákat, mert nem lesznek. A Kárpát-medence védve van az Atya és Teremtő Anyánk által. Menedék lesz az országotok. Már most sokan érkeznek a tudtotokkal és a tudtotokon kívül is. Főleg azok, akik ezekről a hírekről, ugyan más csatornákból, - akár a sötét oldaléból is - de tudomást szereztek. A betelepülések száma rohamosan megszaporodik.

Arra kérem a magyar Testvéreket! Ne menjetek külföldre! Sehol sincs biztonság a magyar embernek, egyedül az Atya oltalma alatt! Szükség van a kezetek és szívetek erejére! Ha mégis arra kényszerültök, hogy elhagyjátok a Medencét, végezzetek szolgálatot. Tudatos szolgálatot!

Az egyensúly, amiről beszélek, még törékeny! Ez még nem a célállomás! Tőletek függ, hogy a mérleg melyik serpenyőjébe pakoltok. A Fény vagy a sötétség oldalára. Az Atya számít rátok, mint nyitott szívű népre! Hallgassátok, amit kér tőletek, és ne késlekedjetek megcselekedni azt! A Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartóságát ezért bízza a gondotokra.

Amit eddig a Szövetség el tudott végezni a légteretekben, a bolygó mágneses energiamezejében, valamint a sötét erők által felállított földi energiamezők gyengítésével, azt megtette. Tudnotok kell, hogy alaptétel: a sötét oldalnak a Fénnyel szemben nincs ereje. Neki csak akkor akad tér, ha valaki a fenti alaptételt nem ismeri. Addig tud a sötétség rajtatok élősködni, amíg nem tudatos a késztetés bennetek a jótettekre, a szeretetben való létre, az Atyához és Teremtő Anyánkhoz való kötődésre és az Ő törvényeinek az ismeretére, valamint azok betartására.

Ettől kezdve a ti dolgotok a folytatás. Természetesen mögöttetek állunk, és minden információt és segítséget azonnal szállítunk a kérdéseitekhez.

Tehát, ha mindent jól értelmeztek, akkor mostanra rájöhettetek, miért volt fontos a mai nap a paktumok aláírására. Az egyensúly volt a mai nap célja és ünnepélyesen jelentem, ezt el is értük. A nyári napforduló fényessége hozzásegített minket a Földön a nyerésre. Hálából, ma este a déli égbolton és a Göncöl csillagkép környékén bemutatjuk nektek a flottánkat. Omega nevű cirkálónk tartózkodik a légteretekben több utazóhajóval együtt! A Flottát helyettesem, Babelhos, ifjú, szíriuszi kapitányom vezeti. Fényjelzésekkel, villogással adja majd tudtotokra, hogy a Szövetségünk ünnepel! Az a Szövetség, amelynek mától hivatalosan is a tagjai vagytok, az Atya megbízatásából!

Nem volt még ehhez hasonló a több ezer éves fennállásunk óta! Küldötteink ugyan voltak a Földről, de egy egész nép meghívására még nem volt példa! Ez mutatja az Atya és Teremtő Anyánk szeretetét és háláját irántatok!

Örömtüzeket gyújtunk a szívetekben, és együtt ujjongunk a több ezer éves munka boldog befejezésével. Mától kezdve, ha figyeltek ránk, akkor fordított arányosan a földi éjszaka hosszabbodásával, egyre növelhetitek a Fényt a szívetekben és a világotokban. A Téli napforduló ekkor ragyogással köszönti majd decemberben az új földi évciklust!

Ha nem hallgattok ránk, és nem fogadjátok meg a tanácsainkat, még visszájára is fordulhat minden! Tehát Testvérek! Figyeljetek, mert rendkívül fontos az üzenet! Mától mindenkire szüksége van a Fény Galaktikus Szövetségének! Ettől kezdve rajtatok a sor! Mi már mindent elrendeztünk, hogy nektek sikerüljön, de mostantól hatványozottan lépjen a tudatosság az életetekbe!

A Földi Helytartóságról szóló Atyai tervek a birtokomban vannak. Hamarosan jelentkezem a kifejtésével és a számotokra való közzététellel!

Ma az öröm napja van!! Gyújtsatok örömtüzet otthonotokban egy héten keresztül! Megszületett az Égi Királyság teljes valóságában! Hála az Atyának, a Teremtő Anyánknak, és Néktek!

Az Atya és Teremtő Anyánk forró áldását küldi rátok ezen a héten! Fürödjetek benne és élvezzétek a hozadékait! Folyamatosan árad rátok a kegyelem! Boldog Gyermekei Galaxisunknak!

Áldás és legmélyebb tisztelet Nektek a Szíriusz ’B’ nevű bolygóról

Ashtar Parancsnok


A Földi Helytartóság létrejöttének okai

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 június 25-26.


Ashtar Parancsnok jelentkezem a Fény Galaktikus Konföderációjától.


Földi Testvéreim!


Az Atya és Teremtő Anyánk által felruházott jogomnál fogva köszöntelek benneteket abban a reményben, hogy ugyanolyan tiszta és egyértelműen világos szándék vezérel titeket is a velünk való együttműködésre, mint bennünket.

Szívetek telve van félelemmel, aggodalommal és a legtöbbetekre a teljes zavarodottság jellemző. Ne féljetek, és ne aggodalmaskodjatok! Minden kérdésetekre választ kaptok a megfelelő ütemben és időben. A Mindeneket teremtő Atyaisten és végtelen kiáradása, a saját közös galaxisunkat is létrehozó Teremtő Anyánk megbízásából határtalan szeretetet, tiszteletet és megbecsülést kell kifejeznem felétek!

Ők úgy ítélik meg, hogy a szívetek a helyén van, annak ellenére, hogy évszázadokon át, csapások sújtottak benneteket! Még mindig nem vagytok túl, sem a nemzeteiteket terhelő kihívásokon, sem az egyéni szinten átvészelendő nehézségeken. Azonban egy dolog teljességgel bizonyos és vigaszt hoz a számotokra: az Atya és Teremtő Anyánk megelőlegezett bizalmánál fogva, közvetlen kapcsolatot élvezhet mostantól velük mindenki, aki meghallja hívásukat. A sötét oldal által, a köztetek lévő kapcsolattengelyt folyamatosan bomlasztó és zavaró körülményeket elhárítottuk, és a tengelyt megerősítve, DNS kódjaitok áthangolásával, visszaállítottuk a számotokra.

E kapcsolat a rendelkezésetekre állt, amióta világ a világ. Azonban legtöbbetek, külső hatások folytán, elkülönült Tőlük és levált a Velük való kapcsolattartásról. A legtöbb gondotokat ez okozta. A nagy ugrás nemzeteitek részéről még hátra van. A legnagyobb erőfeszítés előtt álltok, amikor is elcsigázva, félelmektől legyengülve kell kibontanotok magatokból azt, ami erőtök diadalán is nagy tettnek számítana. Eljött a pillanat, hogy megteremtsétek lelki, mentális és fizikai szintjeiteken, először individuálisan, majd egymással karöltve azt a modellt, amely a világot van hivatva áthangolni szakrális energiákra. Pontosan részletezem legközelebbi jelentkezésemkor ennek a módját.

Ezért az Atyai Jóság megadta néktek azt a kegyelmet, hogy visszaadja népeteknek a reményt és hathatós segítséggel, a hátatok mögé, segítő erőket helyezett. Bebizonyítottátok az évezredek és évszázadok során alkalmasságotokat és elhivatottságotokat. Mindeközben, tudatom veletek, hogy hatalmas pártfogóitok közbenjárásával mindez megvalósult.

Boldogságos Nagyasszonyunk, akit ti Máriának neveztek, szüntelen imájával emeli népetek erejét. Nem tudjátok, milyen erő lakik az Ő szívében, hogy milyen elismert és nagyra becsült Lénye Ő az Univerzumunknak! Ismerik nevét a galaxis távoli sarkaiban is! Földi Édesanyja az Atyai Fiúnak, aki a tisztaság erényével ajándékozta meg szíveiteket és azt a földterületet, ahová csak a lábaitok lépnek. A földterület, amelyről beszélek, most koncentráltan az általatok Kárpát-medencének nevezett terület és környéke, amelyre a figyelem hatványozottan összpontosul.

Különös gondot fordítunk arra, hogy megismerjétek és felismerjétek az Ő szándékaikat veletek kapcsolatban. Tudnotok kell, hogy mi magunk is, ahogyan ti magatok is, az Ő akaratukból, szeretetükből és teremtő kreativitásukból eredően létezünk. A mi együttes munkánk eredménye adja majd meg annak az isteni tervnek a megvalósulását, amelyen szüntelenül és folyamatosan dolgozunk az Ő késztetésükre!

Ne tévesszen meg benneteket a tudás hatalma, amelyet felőlünk éreztek és tapasztaltok! Univerzumunk legtöbb galaxisában több száz millió bolygón, több ezer milliárd intelligens lény él. Köztük vannak olyan helyek, ahol még csak csírájában, de már tudatosnak mondható a lét. Vannak olyan helyek, ahol test nélkül, csak energiaformában valósulhat meg az élet. Ismerünk olyan bolygókat, ahol más életformák találhatók, mint amit a ti szemetek megszokott. Valamint léteznek olyan lakott objektumok, mint a mienk is, a Szíriusz csillagképben, ahol a ti, alaki formátokhoz hasonló, humanoidnak nevezett testben létezünk.

Érezhetően gazdagság és sokféleség jellemző a Galaxisunkra. Vannak, akik tudásban előrébb tartanak, és vannak, akik jócskán lemaradnak a tietek mögött. Ez számunkra természetes és régen elfogadott. Amiért mindezt ennyire részletesen vázolom nektek, azért van, mert óva intenélek benneteket, hogy engem, vagy a Galaktikus Föderáció bármely tagját istenként kezeljétek, és lelketekben nekik szolgáljatok. Nagy tévedés lenne. Mi magunk is szolgálatot végzünk. Tekintsetek ránk szomszédként, segítő és támogató háttérként, vagy barátokként. Az Atyát és Teremtő Anyánk teremtését szolgáljuk. Az Ő parancsait teljesítjük. Tesszük ezt akkor is, amikor rendelkezésetekre állunk azzal a céllal, hogy megmutassuk a Hozzájuk visszafelé vezető utat és bebizonyítsuk, hogy csakis az isteni tervbe illő életnek van súlya, eredménye és jelentősége az univerzumban.

Tévedés lenne a részetekről az is, ha azt gondolnátok, hogy ez a fajta együttműködés ettől fogva olyan tudást adna a kezetekbe, amelynek befogadására nem vagytok még felkészülve. Nincs itt erről még szó! Nem azért nem adunk át nektek bizonyos ismereteket, mert meg szeretnénk tartani magunknak, hanem egészen egyszerűen azért, mert univerzumi tézisek alapján nem avatkozhatunk be az evolúció egyetemes törvényeibe. Sajnos – azt kell mondanom, – hogy már így is sok, olyan technológiával bír a Föld, amelynek használatára az ember még nem érett. Okozott számunkra ez a tény az elmúlt kétszáz földi évben elég gondot és munkát, ugyanis helyrehozhatatlan károkat sikerült előidéznetek velük a Föld mágneses terében, védelmi szféráiban és az általatok tér-idő síknak nevezett szinteken. Itt elsősorban a csillagközből származó, és általatok fegyverként használt energiahordozókról, baktériumokról és technológiákról van szó!

A földi, természetes evolúció arra a szakaszra érkezett, ahol a spirituális integráció szükségessége elkerülhetetlen, és ez az egyetlen kivezető út, a teljes pusztulásba vezető, csakis anyagi szemléletű világ irányultságából.

Az együttműködésünk fázisai fokozatosan lesznek kiterjesztve, és mindig attól függ majd az intenzitása és a felületek kitágítása, amilyen ütemben haladtok a különböző szinteken. Türelmetlenségre semmi ok! Akár még több földi évet is igénybe vehet az, hogy földi viszonylatban egyáltalán igazodni tudjatok az univerzumi Rendhez.

Ezért, első körben, a bolygótokon megvalósítandó, első, közös és teljes bolygóra kiterjedő feladatunk: a Földi Helytartóság mintázatára és segítségével, az Atyához való visszakapcsolódás elősegítése: egyéni, majd nemzeti szinteken, lelki, mentális és fizikai síkokon, majd valamennyi energia tengelyen. Alapvetően ennek a tételnek a teljes bolygóra vetítve teljesülnie kell.

Azonban ennek elsődleges feltétele, hogy a Helytartóságot felállítsuk és működtessük, egy, a Föld fizikai síkján üzemeltetett szupra-mentális ( kiterjesztett elme) alapú modellel demonstrálva a bizonyítékot a fenntarthatóságra.

Ahhoz, hogy ezt az alapfeltételt közösen elérhessük és ügyünket a többi nemzet előtt példamutatásotok segítségével, közösen levezényelhessük, az Atya megbízza nemzeteteket, amely már most alkalmasnak tűnik a feladat megoldására. Ugyanúgy, ahogy ez a nemzet, mindig, a történelem kritikus időszakaiban felvállalta az Atyával való szoros együttműködés feltételeit és tehertételeit, még akkor is így volt ez, amikor a fizikai szenvedésetek árán megtapasztalva, logikátok minden erejét bevetve úgy gondoltátok, hogy itt a vég. Ennek ellenére nemzetetek lelki küldetését felvállalva mégis hagyta a zsarnokokat „tenni a dolgukat”, engedtetek „belevágni” a saját húsotokba, mert legbelül tudtátok, hogy az igazi lelki feltámadás a fizikai lét fájdalmán keresztül sugárzik át! Ez volt az igazi sorsfeladatotok! Ez volt a vállalásotok! Az Atyai Fiú bemutatta nektek, hogyan is kell ezt jól végezni: szelídséggel, és mindig új erőre kelve! Immáron bevégeztetett! Megtettétek, amit meg kellett tennetek! Felismertétek utatok fontosságát és meghajoltatok az Atyai akarat előtt, nemzeti szinten! A 3,7 millió körüli létszám ezt jelzi. Ez az oka, a meghívásotoknak!

A Földi Helytartóság energiamintáit a Kárpát-medence fölött elterülő Atyai Tudatosság energiamezejébe ágyaztuk bele. Ezek a munkálatok jó ideje folynak és észleltük is a magatoktól való rácsatlakozást, még azelőtt, hogy felhívtuk volna rá a figyelmeteket. Az a késztetés, hogy tegyetek valamit az Egység érdekében, vagy a nagyszámú, és a felemelkedést célzó kisebb csoportosulások megjelenése, vagy az egyéni szívek ébredése, mind-mind, ezekre az energiamintákra reagálva alakultak ki, és a saját ütemükhöz képest, sokkal gyorsabban fejlődtek. A Föld népességére vetítve ugyanez az aktivitás csak szórványosan jellemző, amíg a Kárpát-medencében és környékén hatványozottan erősödő tendenciát mutat.

Amikor ma már a több, mint 3,7 millió főről beszélünk, akkor erről a tendenciáról beszélünk és nem a felemelkedett mestereitek számáról. Az Atya a szívetek szándékát, és nyitásra való hajlandóságát mérlegeli.

Mit jelent akkor tehát a Fény Galaktikus Föderációjának Földi Helytartósága? Nem kevesebbet jelent ez a számotokra, magatokat MAG népnek tisztelő, a Boldogságos Nagyasszonyunk és az Atyai Fiú népének nemzeti örököseként nevezett nemzetnek, mint azt a felkérést, hogy szívetekben erre a feladatra készen állva, megmutassátok a Föld többi nemzetének az egységbe rendeződésen keresztüli, lelki felemelkedés csodáját, legyetek akár a Kárpát-medencében, vagy bárhol szétszórva a világ minden táján.

A Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartósága a Föderációba ágyazva, önálló egységként képviselteti magát. A Helytartóság, a Fény Galaktikus Szövetségének egyéb irányításában nem vesz részt, csakis a Földet érintő kérdésekben, és egyenlőre, azokban is támogatással csupán. Ez egészen addig fog tartani, amíg ki nem alakul az a tagság, amelynek magas integritású, és fejlett felelősségérzettel bíró tagjai képesek lesznek a Helytartóság működését egymaguk is megtartani. Kaptok hozzá segítséget.

A tagság a Helytartóságban önként vállalt, és addig tart, ameddig a személy, szabad akaratából úgy dönt. A Helytartóságnak, egyenlőre, nincs és nem is lesz földi helytartója, egészen addig, amíg a „beüzemelés” folyamata zajlik. A Földi Helytartóság szakrális vezetőit az Atya fogja kinevezni idővel, amelynek a dátumát, egyenlőre, még mi sem ismerjük. Türelemre és összpontosításra kérlek benneteket! Az Univerzumot is Égi Törvények működtetik és nem vezetők. Csak akkor képes egy helytartó rendet és harmóniát megtartani, ha teljes mértékben együtt tud működni az univerzumi törvényekkel. Ma, a földi ember csak nagyon kis százalékában ismeri az Univerzumi Rendet. Ezekről folyamatában pontos tanításokat kaptok a Föderáció vezényletével. Tudósaink, teológusaink már elkezdték veletek a munkát. Készüljetek fel rá, mert közvetítőket nevezünk ki a munka elvégzésére. Ennek egy részét már kapjátok a földi küldöttségünk tagjain keresztül.

A Fény Galaktikus Föderációja/Szövetsége tulajdonképpen az a szervezet, amely az Univerzumunk békéjét, egységét, működésének harmóniáját, evolúciós rendjének védelmét van hivatva biztosítani. Ugyanolyan szervezet, mint például a ti kormányaitokon belül, mondjuk a városszépítő egyesület. (Itt Ashtar Parancsnok jelezte, hogy olyan egyesületet írjak, amely semmiképpen nem karhatalmi erő, de mindenképpen a belső késztetésből fakadó jobbítás a célja. Bár jelzem, hogy „gyenge” a példa, mert ugyanakkor, olyan tiszteletet parancsoló erő sugárzik a Föderáció szó hallatán, amelyhez a Földön fogható sincs - Júlia megj.)

Bolygóinkról kiválasztott küldöttek munkája segíti a Föderáció munkáját. A velünk dolgozó földi tagjaink is ez ideig választás és egyéni felkérés alapján kerültek velünk kapcsolatba. Nemzetetek néhány képviselője ez év januárja óta dolgozik ezen a nagy ügyön velünk karöltve, de a konkrét célokra vonatkozó titoktartás eddig kötötte őket. Mostantól ez feloldásra került.

Ők vannak megbízva annak pontosításával, mit is jelent az Univerzum Rendje, valamint telepatikus képességeiken keresztül a velünk való, közvetlen kapcsolattartással. A megbízásuk nem kizárólagos! Hamarosan emeljük a számát közvetlen kapcsolattartóinknak! A meghívást lélekszinten integrálják a telepatikus kommunikációban jártas személyek! Teljes bizonyosságot éreznek majd a meghívás felől. Feltétlen, egymás közti egyeztetés és kapcsolatfelvétel az alapja a pontos adatátvitelnek és a közös nyelvnek. Annak lebonyolítását, hogy miként találtok egymásra, és milyen felületen érintkeztek, a gondjaitokra bízom.

A titkos büszkeség pátosza, ami most a szívemből szól, ritkán kap el ilyen hévvel, mert hivatásom pártatlanságra szólít! De tudnotok kell, hogy nemzetetek és a Szíriusz bolygó lakói között a legszorosabb családi szálak futnak. Lélekközösségünket mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy számos, szíriuszi tőről fakadt, földi inkarnált él köztetek a fejlődést elősegítve! Büszkén és a legforróbb szeretetemmel vállaltam a megbízatást a veletek való együttműködésre, Drága Test-Véreim! Beosztásomnál és hivatásomnál fogva soha nem tehetek kivételt veletek, és nem lehetek részrehajló sem! De azt megígérhetem, hogy személyes ügyemnek tekintem a közös ügyünket, és nem sajnálok egyetlen percet sem, amelyet veletek tölthetek.


Áldás Népetekre, ma éppen az Orion csillag légteréből


ASHTAR Parancsnok

A Földi Helytartóság első lépései

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 július 01 Budapest.


Ashtar Parancsnok jelentkezem a Fény Galaktikus Konföderációjától.


Drága földi Testvéreink, Helytartóságbéli Tagjaink!

Tolmácsolni szeretném Konföderációnk tagjainak végtelen és osztatlan örömét a tekintetben, hogy ilyen szívből jövő és meleg fogadtatásra lelt kezdeményezésünk a lelketekben. Számunkra e tény azt jelzi, hogy nem dolgoztunk hiába és azt, hogy az Atya és Teremtő Anyánk valóban a legfogékonyabb lelkületű nemzetet jelölte ki a feladat beteljesítésére. Hála néktek és szívből jövő áldás azért, hogy az általunk végzett több ezer éves előkészítő munkát immáron egy magasabb szintű felületen folytathatjuk tovább a ti segítségetekkel.

Meg kellett várnunk azt az időt, amíg a földi ember természetes evolúciója folytán, lelki szinten, alkalmassá válik az általunk kibocsátott frekvenciákon a jelek fogadására, - saját maga tempójában érve el a fejlettségi szintet, és nem agresszív, külső beavatkozások árán. A tény maga, hogy az első, nektek intézett emisszió (jelkibocsátás) hatására, ilyen nagyszámú lélekhang rezonált (válaszolt), egyértelmű bizonyíték arra, hogy elértétek az alkalmas fejlettségi szintet.

Az Atya kifejezett késztetésére betartjuk és be is tartatjuk a természetes útját az evolúciós folyamatoknak. Erről személyesen biztosítalak benneteket.

Amint talán ti is tudjátok, a Világegyetemben, - természetesen ide tartozik a Föld is, - nem volt ez mindig így. A Föld bolygó életében, több ízben volt már példa arra, hogy más, az univerzumban csapongó, földidegen fajok próbálták manipulálni az élővilágot, köztük az embert is, genetikailag, mentálisan és spirituális szinteken. Csupán néhány tíz földi éve annak, hogy be lettek tiltva a Földön a galaxisbeli, kísérletek céljával történő emberrablások és eltérítések. Ezen agresszív beavatkozások súlyosan érintették lakóhelyeteket, a Földet. Az Atya kifejezett parancsszintű késztetésére, ezen túlkapások le lettek állítva, és a Fény Galaktikus Konföderációja által az isteni parancs betartása felügyelve van.

Súlyos túlkapások és kibillent erőegyensúly idején, az Atyai késztetés az Univerzumi Rend fenntartása érdekében erőteljesebb, mint bármikor. Ilyenkor, a tűréshatár legvégéhez érve, megtörténik az erőkiegyenlítés teljes Galaxis szinten: még olyan áron is, ha kultúráknak, vagy akár bolygóknak pusztulnia is kell miatta.

Ez történt az általatok Atlantisznak nevezett – egyébként szíriuszi mintára működő – aranyföldrész összeomlásakor is. Az egyébként csodálatosnak indult folyamat, Lemúria, majd Atlantisz segítségével éppen terjedni kezdett a Földön. (Ennek számos földi, építészeti maradványát fedezitek fel a világ minden pontján.) Majd – bizonyos, csillagközből érkező, telepes fajok zavart okozó behatására – a rendkívüli fejlődési folyamat története hirtelen megtorpant. Az atlantiszi népesség, befolyásoltsága állapotában, leválasztva az Atyai Tudatosság hálójáról, önmagukat vélve isteneknek, hibás teremtéseken keresztül, túlkapásokra ragadtatta magát. Vakon, Forrásuktól elszakítva, felpuffadt egoval, bizonytalanul tapogatózva hibákat, hibákra halmoztak. A Föld többi, akkor még fejletlen népességét saját céljaik kielégítésére terelték. Teret engedtek így a sötét oldal ráhatásainak. (Pontosan ugyanaz a helyzet most újra megtörtént a Földön.) Akkoriban azonban, a Föld egyéb népessége még fejletlen szinten stagnált és nem állt elég számú nyitott szív az emelkedésre készen, vagyis az ellensúly megtartására. Így Atlantisz az erőkiegyenlítés hatására elsüllyedt a Föld felszínéről.

Hogy értsétek a helyzet súlyosságát, el kell mondanom, hogy az Univerzumunk azon részén, ahol a ti Földetek is helyet foglal, pattanásig feszült a helyzet és az Atyai erők felkészültek a kiegyenlítésre. Kritikusnak volt mondható Galaxis-szinten az erőegyensúly állapota. Ősi irataitok ezt a krízishelyzetet emlegetik. Joggal.

Ma, veletek, Drága Testvéreink, azonban más a helyzet, ugyanis elértétek az evolúciós fejlettségbeli szintet a hiba javítására és az evolúciós szintemelés kísérletében, belső Atyai késztetésre, társteremtőként vehettek részt.

Talán érzékelhető, hogy az Atyai erő, az egyensúly megteremtését célozza, de nem feltétlenül pusztítással. Ez egy elsődleges Univerzumi Törvény a Galaxisban. Amennyiben létezik elegendő, és aktiválható ellensúlyi erő, akkor első körben ennek erejével igyekszik az Univerzum harmonizálódni. Szent irataitok ’minimális kritikus tömeg’ fogalma pontosan erre utal. Amennyiben élne az adott helyen elegendő nyitott szív a harmónia megteremtését elősegítendő és benne tudatosan ténykedni szándékozó, valamint konkrét cselekvésre magát elszánó lélek, a drasztikus folyamat az összeomlástól visszafordítható lehet.

Ebben a pillanatban a ti Földetek itt tart. Az Atya úgy ítéli meg, hogy hála a MAG népnek, a mérleg serpenyője abba az irányba tendál, ahol többé nem feszülnek egymásnak üveghangig a kiegyenlítésre váró erők. Nem azt mondom, hogy a veszély elhárult, de azt igen, hogy az összeomlást előirányzó folyamat gyengül, és a Föld érdekeit tekintve, a megmenekülés irányába halad.

A Föld különböző pontjain érzékelhető feszültségemelkedést illetve kiegyenlítődést furcsa, morajló, fémes, vagy kattogó hangokként érzékelitek. Ne féljetek ettől. Ez a Föld bolygó fizikai válasza az energiakiegyenlítődésre! Minél jobban emelitek a frekvenciátokat, és ezáltal, a bolygótokét, akkor ezek a hangok pár földi éven belül megszűnnek…

Tehát amint mondottam, az összeomlás esélye lecsökkent. Azonban ez nem jelenti azt, hogy célba értünk. Az egyensúly még sérülékeny. A többi, innen kezdve, a ti feladatotok, rátok van bízva, Testvéreim, hogy hogyan folytatódik a folyamat. A Konföderáció segítségetekre volt abban, hogy az Atyához visszavezető tengelyeket kitisztítsa, hogy nektek könnyebb legyen a „hazatalálás”. Tette mindezt nem önmagától és önkényesen – hiszen a be nem avatkozás univerzumi törvénye köt minket is - , hanem az Atyai késztetés parancsára, ugyanis az Atya úgy ítélte meg, hogy készen áll a Földön a kritikus tömeg az emelés támogatására.

Tudatom veletek, hogy amit mi, együtt, ma, ebben a kritikus helyzetben átélünk, nem csak úgy ’megtörténik’ velünk, mint ahogy azt sokan gondolnátok. Erre a helyzetre több ezer éve készülünk együtt! Sokan álltatok sorba erre az időszakra szóló, földi inkarnáció lehetőségéért, mert rendkívüli lehetőség adódik ilyen kritikus evolúciós ugrási kísérleteknél a Földön, a lélek egyéni útján történő, és az Univerzum globális szintjein is a fejlődésre. Természettudósaink pontosan kifejtik majd ezt számotokra, hogyan is kell majd értelmeznetek e jelenséget.

Emlékezzetek arra, hogy az atlantiszi aranykor hiper fejlett társadalma sem volt elegendő az Atya előtt a kimenekítéshez akkor, amikor párhuzamosan, spirituális szinteken meg túlkapások, és univerzumi törvények sárba tiprása zajlott.

Az Atya előtt csupán a szív késztetésének irányultsága a döntő. A Szeretetenergia harmóniája, amely Mindenek alkotóeleme és éltető ereje. Ez a legfontosabb tézis az Univerzumban. Maga a TEREMTÉS lényegi összetevője! Amikor ez az energia lecsökken, feszültség támad, és erős késztetés a kiegyenlítődésre.

Tehát nem véletlenül éltek ma a Földön. Az ősi Lemúriában és Atlantisz aranykorában élő lélekcsoport, valamint a pusztulás okát önmaguk tévedéseiben felismerő atlantiszi lelkek visszatértek a hibák orvoslására. Vagy földi testbe inkarnálódva, vagy magas energiaszinten a földi síkon élve, de frekvenciakülönbség miatt szemetek elől elrejtve, visszajöttek ebben az időben, hogy segítsék a felemelkedést. Őket hívjuk MAG népnek. Ők közöttetek és körülöttetek élnek. Jól ismeritek egymást, sokan dolgoztok már együtt az ügyünkön. Ti magatok vagytok ezek a lelkek. Ha a szívetek visszarezonál e gondolatokra, azt jelenti, hogy önmagatokra ismertek.
.
Mivel a MAG ismerte az Atya tervét és az esélyt arra, hogy a felemelkedést elérjétek, milliós nagyságrendben jöttetek leszületni a Földre, hogy segíthessetek a kísérletben. A tömörülésetek helyét, Atyai és Teremtő Anyánk jóváhagyásával, földrajzilag a Kárpát-medence és környéke területében, genetikailag pedig, a magukat főleg magyaroknak nevezett vérvonalba ágyazva határoztátok meg. Ez az oka annak, hogy ilyen nagy számban éltek ezen a területen és annak is, hogy lakóhelyetek isteni védelem alatt áll.

Nos érezhető az elmondottak alapján, hogy a stafétabot – ahogyan mondani szoktátok – most a ti kezetekben van. A Konföderáció megmutatja nektek az Univerzumban uralkodó általános Rend szabályait, példákat hoz majd nektek a harmonikus, már működtetett rendszerekre és segít az univerzumi alapszabályok betartásában. Azonban azt, hogy mindezt ti magatok, hogyan éritek el, milyen eszközök állnak a rendelkezésétekre, hogyan kommunikáltok és egyáltalán miként tartjátok a kapcsolatot, teljességgel reátok bízzuk. A ti életetekben csakis ti lehettek a leghitelesebbek. Ez a ti feladatotok.

A szíriuszi minta egy, a lehetségesek közül. Ennek mintájára működött Atlantisz és ennek kódjait hordjátok a génjeitekben, DNS-etekben, lélek emlékképeitekben. Ennek a kornak a földi maradványaira bukkantok helyenként a bolygón. Szíriuszi eredetből kifolyólag használtátok a piramisokat, értettetek a csillagászathoz, a matematikához és az anatómiához is. Szíriuszon ma is az általatok rovásírásnak mondott írásmintával írunk. Ha megtanuljátok ezt az írásformát, akkor értelmezni tudjátok majd evolúciós történetünket és a szíriuszi szövegeket is. Ebbe az írásmintába van elrejtve az Univerzum kódja. – Talán értitek már, hogy nagy örömünkre, a MAG gének, szíriuszi gének is egyben.

A szíriuszi társadalom fényváros rendszerben működik. Ez azt jelenti, hogy kívülről tekintve teljesen önellátó a rendszerünk, belülről tekintve pedig egymásra vagyunk utalva, és egymás szolgálatából élünk. Fogtok pontos leírást kapni róla.

Tudomásotokra hozom ugyanakkor, hogy nem csak szíriuszi eredetű a népességetek. Talán majdnem ugyanakkora számban, de képviseltetve van fajotokban az orioni lélekvonal. Ők az Univerzum technokratái. Azért vannak köztetek, mert az új technológiákat igyekeznek integrálni a Földre. Nekik ez a feladatuk. Bár spirituálisan kissé fejletlenebbek, mint a szíriusziak, de mindenféleképpen együttműködők. Ne bántsátok őket az ’értetlenségükért’, hagyjátok őket műszaki terveikkel tevékenykedni, nekik ez a dolguk. Főleg a logika, a racionalitás, az egyenesség, és a szabályok betartása jellemzi őket. Pont ez tartja őket távol a deviáns viselkedésmintáktól és tartják be betűre az Univerzumi Rendet.

Több más lélekeredet is jellemzi a Föld lakosságát. Színes és sokféle az emberi faj. Vannak bolygók, akik kíváncsiságból küldtek inkarnáltakat hozzátok és vannak, akik a primitív telepes faj képviselőinek leszármazottai. Vannak génmanipulált egyedeitek is – nagyon kevés lélekszámban – akikkel a szürkéknek nevezett faj kísérletezett. A kísérleteik célja egészen egyértelműen a szíriuszi gének kinyerése volt a saját fajuk nemesítésére. Tudták, hogy a Szíriuszon semmi esélyük a génletöltésre, azonban a Földön megtalálhatóak a szíriuszi génjeink és ellenállás nélkül ’hozzáférhetők’. Nem titeket akartak bántani, hanem ők is fejlődési szándékkal léteznek az Univerzumban. Ezek a génletöltések ma már megszűntek és tiszta a Föld légtere tőlük.

Nos talán értésetekre tudtam hozni, hogy legelső sorban, nem a rendszerek felállításán kellene törnötök a fejeteket, hanem azon, hogy mindenki, egyénileg megtalálja újra a közösséget az Atyával, az Atyai Tudatossághálóra csatlakozva. Ezt hívjuk spirituális integrációnak. A bekötéseiteken kell dolgoznotok. (ASHTAR parancsnok mutatott nekem egy képet, ahol megjelenik az ember, aki egy lélekszállal csatlakoztatva van egy hálóra, kicsit olyannak látom, – bocsánat a hasonlatért, - mint a vidámparkban a dodzsem elektromos rúdján az áramszedő, amely hozzáér a mennyezeten egy kifeszített hálóhoz. – Júlia megj.)

Mit tartunk mi spirituális integrációnak?

Ahhoz, hogy jól értsétek, egészen egyszerűen igyekszem válaszolni. Most nem az a cél, hogy akadémikusaitok és tudósaitok belefeszülhessenek a számotokra komplikált csillagközi kifejezések értelmezésébe, hanem az, hogy széles körökben, a lakosság szintjén tudjunk magyarázatot adni. Értsétek meg a közös célunkat! Ahhoz, hogy most tömegeket emelhessünk át az evolúciós szinteken, egyfajta zsilipelő rendszerrel, egyszerűen kell magyarázatokat adnunk jelenségekre. Kérlek benneteket, hogy ne vádoljatok tudománytalansággal sem engem, sem földi, illetve szövetségbeli megbízottjainkat. Ne feledjétek: a népetek lett erre a feladatra meghívva és nem a tudósaitok egymaguk. Nos, a spirituális integráció megértése elkerülhetetlen, ha a Fény Galaktikus Konföderációjában kívántok helyet foglalni.

A spirituális integráció (lelki felemelkedés, az Atyai hálóra való visszacsatlakozás) egyénileg történik. Senki nem manipulálhat másokat. Felvezetni a lehetőséget mások számára lehet, de a döntést az egyénre kell hagyni. Ne tartsatok attól, hogy valaki kicsúszik a felemelkedés esélye alól. 2012 földi évben minden egyes ember a Földön esélyt kap arra, hogy dönthessen. Vannak, akik egészen konkrétan, lelki szinten lettek felkérve az Atyától a misszióra. Ők ezt tudják magukról. Vannak, akiket mások keresnek meg a lehetőséggel és vannak olyanok, akiket az élethelyzeteik állítanak olyan tapasztalások elé, ahol megtorpannak, mert döntéshelyzet előtt találják magukat. A megoldást célzó belső késztetés, a szándék minősége fogja megmutatni, hogy az egyén vissza akar-e találni az Atyai Hálóra vagy sem.

Ahhoz, hogy valaki kapcsolódjon az Atyai Tudatosság hálójára egészen egyszerűen egy belső és szívből jövő, szeretetalapú (és nem félelemalapú) késztetés szükséges, valamint annak szóban, vagy lélekben, saját magunknak és nem másoknak való kifejezése, hogy: IGEN, ÉN AKAROM! Ebben a pillanatban aktiválódik egy DNS kód, amellyel a kapcsolat létrejön. Ezt elég egyszer megtenni az élet során. Ettől fogva elkezdődik az a szoros kapcsolat az egyén és az Atya között, amely rendkívül aktív és szerelemben szövődött elemeket, jegyeket visel magán. Az egyén részéről aktív, tudatos odafigyelést igényel annak fontossága, hogy ezt a tengelyt soha ne hagyja el. Ha észrevenné, hogy lecsúszott róla, azonnal igyekezzen vissza oda. Az állandó ’on-line’ kapcsolat fogja eredményezni az egyén rohamos tudatosodását és fejlődését lelki, mentális és fizikai szintjein. A magas integritású személy kifejezés azt jelenti, hogy ezt a kapcsolatot folyamatosan fent tudja tartani, és megfelelően működtetni tudja.

A Földi Helytartóság tagjai, értelemszerűen csak ilyen magas integritású személyek lehetnek, és tagságukat a saját lelki szándék nyilatkozatukkal írják alá. Ha végképpen eltávolodik az egyén az Atyai Tudatosság Hálóról, akkor saját magát iktatja ki az ’on-line’ kapcsolatból. Ez törvény és önműködően zajlik. Nem szükségeltetik hozzá felsőbb körökből származó, földi, emberi döntés, amelyet mások felett hoznák a tekintetben, hogy maradhat-e a Hálón vagy sem. Az egyén önmaga dönt, önmaga felöl.

Az Atya nagyvonalúsága abban áll, hogy a Földi Helytartóság alá, most mindenkit befogad, akik a szándékukat így vagy úgy kinyilvánítják. Mindegy, hogy valaki magasan intergrált-e vagy csak most ismerkedik a törvényekkel. Ha alkalmas és halad, úgyis bent marad. Ha alkalmatlan, önmagát fogja kiiktatni. 2012 csodája ebben áll. Használjátok ki Drága Testvéreim! Az Atya egy új és csodálatos világot készített elő a számotokra!

Az Atyai Tudatosság hálójára bárhonnan a Földről rá lehet csatlakozni lélekben. A célunk az, hogy az Atyai Tudatosság Hálóját, amilyen gyorsan csak lehet, az egész Föld energetikai burkába ágyazhassuk. De ehhez az szükségeltetik, hogy működőképes modellel járjatok elöl a többi nemzet számára, úgy hogy a jó példa alapján ők is csatlakozni kívánjanak. E tény fogja továbbnövelni a Hálót a Föld felett. Ezek most azért még távolabbi tervek. A legsürgősebb az, hogy egyre többen fejezzék ki akaratukat az Atyai Tudatosság-hálóra való csatlakozás tekintetében. E tény életmentő a Föld evolúciós és energetikai egyensúlyát tekintve!

Éppen ezért megkérek minden Drága Testvéremet, hogy továbbítsátok ezeket az üzeneteket! Fordítsátok a népek nyelvére és lépjetek egységre egymással: legelőszőr az Atyai Tudatosság Hálójának a szintjén. A továbbiak csak ezt a lépést követhetik.

Szívemből jövő, nemzeteitek iránti társteremtői szerelemmel üdvözöllek benneteket az Alpha anyahajóról!
ASHTAR Parancsnok

Az új energiahordozó felfedezése

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 július 08. Budapest.


Ashtar Parancsnok jelentkezem, a Fény Galaktikus Szövetségének Konföderációjától.


Drága földi Testvéreink!

Mai nappal egy kissé hamarabb jelentkezem, mint terveztem, ugyanis rendkívül sürgető és fontos információkat kívánok megosztani veletek.

Először is meghajlással tisztelgek azelőtt a szorgalom előtt, amellyel igyekeztek az Atyai Tudatosság Hálójára csatlakozni. Az Alpha (ASHTAR parancsnoki anyahajója – Júlia megj.) vezérlőegységében, tudósaink titkon, lépten, nyomon megfordulnak, hogy rápillantsanak a parancsnoki híd vezér-hologramjára (űrhajók számítógépes, 4 D-s, hologram kivetítője – Júlia megj.) és vizsgálják a részeredményeket. Nem látjátok az örömtől ragyogó arcukat, amikor felfedezik, hogy óránként hány lélekerővel (lélekszám) nő a háló energiája. Felülről tekintve le rá, olyan a háló, mintha ezernyi csillag világítana rajta. Szívünk mélyén szorítunk azért, hogy a háló, a személyes kapcsolati működtetésen túl, minél előbb konkrét, a Földre lehívható energiahordozóként is aktiválható legyen.

Pontosan az Atyai hálóenergia tulajdonságairól szólok ma nektek. Az Atyai háló működtetése több, számotokra rendkívül hasznos előnnyel jár. Kozmo-fizikai vetületben az Atyai Háló tulajdonképpen egy finomenergia-átalakító „szerkezet”. A lélek szeretet energiájából kozmikus energiát termel, amelyet mi KOZMIKUS POZITRON-ENERGIÁNAK nevezünk.

Arról, hogy hogyan lehet a Hálóra csatlakozni, a múlt alkalommal beszéltem, de arról, hogy milyen előnyökkel jár a használata, arról még nem.

Először is tudnotok kell arról, hogy annak az összekötő tengelynek, amely titeket egyénenként a hálóra csatlakoztat, van egy input (felvételi), és egy output (leadó) tulajdonsága. Ez azt jelenti, hogy cserébe a szeretettel teljes odaszánásért és a teremtésben, a közösségetek javát szolgálni szándékozó készségért, nem hogy csak kreatív, és szeretetenergiát hívhattok le magatoknak az összenergiából, de minden, számotokra negatív hatású probléma okozta, súlyos lelki teher érzetét leadhatjátok általa, a gondjaitok feloszlatására, és az életetek megnyugtató eredményt hozó újra tervezésére. Az Atyai Fiú, amikor köztetek élt a Földön, erről az energiáról beszélt nektek, amikor azt mondta: „A békét hozom nektek, az én békémet adom nektek!”

Azt is tudnotok kell, hogy a szívjóság, az egymás szeretetteljes szolgálata, valamint az Atya iránti bizalom, és szerelem, amellyel önszántatokból rákapcsolódtok a hálóra, energiát képvisel, amely a tengelyeiteken át eljut a Hálóba és összegeződik a többiekével. A Háló ezt az energiát rendkívül erős, kozmikus pozitron-energiává alakítja át. Az Atyai Tudatosság Háló szerepe az, hogy ezt a tőletek áradó, lélekenergiát egybegyűjtse, kozmikus pozitron-energiává alakítsa, majd abban a mértékben, amelyben igénylitek, visszaszolgáltassa nektek. A maradékot, a teremtés folytatására használja fel, oly módon, hogy egy végtelen tárhely kapacitású energiatárolóban tárolja lehívásig. Az utóbbi évezredek alatt teljesen kiürültek a tárolóitok, minden tartalékot felhasználtatok. Leválasztódtatok az Atyai Tudatosság Hálóról, ezért nem volt utántöltés, csak energiafelhasználás. Ezért alakulhatott ki energia-egyensúlyhiány.

Aggódnotok nem kell afelől, hogy ebben a kritikusnak mondható, energiahiányos időszakban, nem keletkezik elegendő energia a saját gondjaitok megoldására, vagy attól hogy mások elveszik a Föld pozitron-energia készleteit. A felemelkedett kultúrák mindegyikének végtelen mennyiségű, saját, tárolt energiakészlet áll a rendelkezésére. Az alacsonyabb rendű kultúrák pedig más energiaforrásokat használnak (mindjárt kifejtem), vagy nem képesek még tudatosan kozmikus pozitron-energiát előállítani – tehát feltárni és működtetni sem. Annak oka, hogy arra kérünk titeket: minél többen, tudatosan csatlakozzatok lélekben a Hálóra, pontosan azt célozza, hogy minél hamarabb, minél nagyobb mennyiségű kozmikus pozitron-energia mennyiség álljon a rendelkezésetekre.

A kozmikus pozitron-energia erejére és természetének bemutatására lássunk egy példát.

Vegyünk ezer felkapcsolódott főtől származó lélekenergiát adott intervallumban – mondjuk, azért hogy érthető legyen, vegyük alapul egy földi nap hosszát. Tehát ezer ember, egy napi csatlakozásból eredő összenergiája annyi, hogy fel lehet oszlatni, és visszájára lehet fordítani az ezer fő, egy földi év alatt felgyülemlett, összes legkomolyabb problémáját. Számotokra megdöbbentő lehet a tény, hogy ekkor, még csak az ezer lélek napi összenergiájának az 1 %-át használtátok el.

Kozmikus szinteken, a lélekenergia természete más, mint az általatok ismert energiahordozóké, ahol 5 hordó olaj + 5 hordó olaj, = 10 hordó olaj. Kozmikus pozitron-energia termelés esetében, az energia nagyságát úgy tudjuk megkapni, ha nem összeadunk, hanem hatványra emelünk. Vagyis ha 5 aktív, ráhangolódott lélekhez csatlakozik még 5 fő, nem az 5+5=10 matematikai tétel, hanem az összenergia kalkulációjában a 10² = 100 elve érvényesül.

Mértékegysége a (Poz). Egy átlag ember ma, évi 2 Poz energiát tud a Hálóra vinni. Egy kisgyermek 4-5 éves korig, havi 0,5 Poz energiát ad a Földnek, Teréz Anya havi 2 Poz. energiát termelt. Az Atyai Fiú a Földön járva napi!!! 3 Poz energiát adott a Földnek a szeretetével és szívjóságával. Ezért mondta Atyai Fiú nektek, amikor a Fölön járt: „Ahol a szívetek, ott a kincsetek! Ne a földön gyűjtsetek javakat, hanem a Mennyeknek Országában!” és azt is mondta: "Ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, bizony mondom nektek, nem mentek be a Mennyeknek Országába!"

Talán most már érthető, miért elegendő az Atyai erőkiegyenlítéshez a kritikus, minimális tömeg megléte. Valamint az is, hogy mi az oka annak, hogy a tudatosságotok emelésére ösztökélünk benneteket. Csak a tudatosságotok fejlesztésével, a bio-rezonanciás frekvenciátok emelésével fogtok tudni fölemelkedni ebben a kritikus időszakban.

Tehát összefoglalva az elv lényegét: az Atyai Tudatosság Háló, amelyre a szív szeretetteljes jó szándékával, tudatosan, és önkéntesen rácsatlakozol, a szeretetenergiából kozmo-fizikai szinten mérhető, és begyűjthető energiát, vagyis úgynevezett kozmikus pozitron-energiát teremt. Az energia mennyisége hatványosan nő, a Tudatosság Hálójára kapcsolódó, és az azt működtető lelkek számának növekedésével, valamint az integráltak tudatosságának mélyülésével (vagyis a hitük erejének növekedésével).

Az általatok le nem hívott (fel nem használt) energiamennyiség, kozmikus szinten összegyűlik. Majd amikor a háló kapacitásán túlcsordul, energiatárolóba kerül. Ez a tároló hasonlít egy hatalmas, több földi tonnás, türkizkékes és ragyogó, fehér fény keverékét magából kiárasztó, kristálytömbhöz. Azért mondom, hogy ’hasonlít’, mert bár tényleg kristályról van szó, mégsem arról a földi kőzetről beszélünk, amelyet ti ismertek. A kozmikus kristályszerkezet, tulajdonképpen, kikristályosodott pozitron-energia. A pozitron-kristály tárolókapacitása tendál a végtelenhez. Nem lehet túltölteni, és mások sem fogják lecsapolni. A kristályt szabad szemmel még nem láthatjátok a saját, rendkívül alacsony bio-rezonanciátok miatt. Azonban, mentális síkokon (pld. meditációban – Júlia megj.) érzékelitek, látjátok és érzitek már a hatását. Fizikai síkon ez majd csak a 11 000 Hz elérését követően lesz lehetséges.

A kristály szerepe az, hogy állandóan a legmagasabb szinten és kiegyenlítve tartsa az Atyai Tudatosság Háló frekvenciáját. Ha hiány, vagy sérülés keletkezne a hálón, akkor ’rátöltsön’, ha túlságosan sok energia érkezne tőletek, akkor eltárolja azt.

Ma ott tartunk, hogy bár sokan érkeztek tudatosan a hálóra, és egyre nagyobb a beérkező energiamennyiség, csak a háló töltődik fel. Fölösleges energiáról, egyenlőre, nem beszélhetünk. Tehát nincs mit tárolni. De a ti szorgalmas nyitásotokkal hamarosan lehetséges lesz. Mi magunk, annak az idejét, hogy a háló, a lélekcsatlakozás ilyen mértéke mellett, elérje a maximális töltöttségét és elkezdődhessen a fölösleg betárolása, 2012 december végében látjuk. Ekkor veheti lassan kezdetét az újfajta életmód, és újra megtörténhet az a csodálatos dolog, amely az őseitek életében mindennaposnak volt mondható. A pozitron-energiát egyéb fizikai, földi céljaitokra – szó szerint energiatermelésre, világításra, fűtésre, súlyok mozgatására, járművek üzemanyagaként stb. – fogjátok tudni felhasználni. A csillagközi járműveink is ezt a végtelen mennyiségben rendelkezésre álló energiát használják üzemanyagként.

Természetesen ezen időszak beköszönte a ti szorgalmatoktól és tudatosodásotok mértékétől függ majd. A titok: magatok vagytok jólétetek generálói és nem attól fog megszűnni a kizsákmányolásotok, hogy a negatív oldalt eltüntetitek a Föld színéről. Ez meddő idő- és energiapocsékolás. Negatív oldal mindig is volt, és lesz is. A ti fejlettségi szintetektől függ az ő dominanciájuknak a visszaszorítása. Ez a változást hozó folyamat akár földi években is mérhető! Csak türelem, mert apró lépésenként fogtok haladni, ugyanis folyamatos ellenállásba ütköztök velük. Ahogy a ti tudatosságotok, bio-rezonanciás frekvenciátok, dominanciátok nő, úgy hajlanak meg lassan a térdek a másik oldalon. Addig csak konokságot és agressziót szül, ha alacsony integritással (nem felvértezve) támadjátok őket. Mosolyt kelt az arcukon és gúny tárgyát képezitek csak a világ színe előtt.

A munka, amelyre hívunk, nem igényel nagyzenekari tombolást és plakátokat. Ez a saját ügyed, magaddal és az Atyával. Szép csendben tedd a dolgodat, és ha majd elérkezett az idő, akkor megmutathatod és felhasználhatod az erődet! Készülj föl! Tanulj! Kutass! Állj mindig kapcsolatban az Atyával! Szolgáld magad körül a társaidat, a Földet és szeress! Ennyi, amit tenned kell. A többiről a Háló gondoskodik neked!

Térjünk azonban vissza az eredeti mondanivalónkhoz.

Őseitek bevált gyakorlata szerint léteznek olyan szerkezetek és objektumok, amellyel a kozmikus pozitron-energia ’lehívható’ a Földre. Ezeket az objektumokat ti piramisoknak nevezitek. A piramis formájánál fogva, alkalmas a Föld adott pontján rácsatlakozni az Atyai Tudatosság Hálóra, és az energiát lehívni. Ez azokon a helyeken lehetséges, ahol létezik és sértetlen állapotban van az Atyai Tudatosság Háló. Mivel most a Kárpát-medence fölött létezik egy ilyen sértetlen Háló – a ti feladatok, hogy kitaláljátok, mi is lehet a következő lépés. Aktiválni érdemes a régi piramisaitokat… Van nektek számos belőle. Vagy újakat építeni. Az arra érdemes kutató szellemű, és nyitott lelkek, a kellő időben megkapják az ezekre vonatkozó instrukciókat a piramisok aktiválását és létrehozását illetően. Tudnotok kell, hogy csakis az arra érdemesült, magasan integrált személyiségű ember fogja tudni a piramisokat működtetni. Tehát mielőtt nekilátnátok fizikai szinten, ’fejletlen lelkülettel’, lóhalálában tervezgetni, inkább saját magatok személyes fejlődésével foglalkozzatok, ugyanis csak azon keresztül juthattok el a megfelelő szintre, az információk lehívása érdekében.

(Kutató szelleműeknek csak súgok: ASHTAR megmutatta például azt a képet, ahol egyedileg használta az ember a piramis pozitron-energiáját. Mutatott djad-eket (ejtsd: dzsed, ókori piramis falfestményeken lehet látni ilyeneket. Derékig érő villanypóznára emlékeztetnek, réztekercselésekkel és kerámia, valamint arany ’fejjel’), amelyek a piramistól kiindulva, sorba rendezve, olyan energiaösvényt képeznek egymással, hogy például, közlekedni lehet az ösvény mentén, anélkül, hogy a földet érintené a jármű, amelyben ülnek. (ezek nem űrhajók, hanem személyi járművek). Vagy, nehéz súlyokat, akár monolitokat is, két ember könnyedén mozgathat a mentén. Vagy speciális világítótesteket az ösvényen tartva, vezeték nélkül, maguktól izzanak, és fényforrásul szolgálnak. Ami számomra a legérdekesebb volt, hogy a pozitron-energiával dolgozók kezében, egy cca. 20-30 cm-es sárgás színű fémből – azt hiszem rézből, vagy aranyból - készült tárgy, ankh látható. Úgy tartják a kezükben, mint egy lengyelpálcát, a kerek vége a fogantyúja. Arra szolgál, hogy a felhasználó, az energiaösvény szélét kimérje, miközben az ösvényen halad, vagy dolgozik. Nem vallási eszköz, vagy bármiféle jelkép az ankh tehát, ahogy eddig gondoltuk, hanem használati tárgy, mint például egy tájoló vagy GPS. – Júlia megj.)

Felmerülhet bennetek a kérdés, hová tűnt a Föld régi hálója? Mi történhetett vele, ha egyszer már volt ilyen a Föld körül?

Nos a válaszom erre vonatkozólag a következő. Az Atyai Tudatosság Háló szerkezete rendkívül erős, ha sokan tartják meg azt a saját fénytengelyeik aktív működtetésével. Abban a pillanatban, ahogy a tengelyek működtetése (vagyis az Atyával való kapcsolat) nagy felületen megszűnik, akkor rendkívül sérülékeny és szétzilálhatóvá válik. Hatalmas lyukak, és sérülések üthetők rajta a sötét oldal igyekezetével. A pozitron-kristály ekkor is nyílván igyekszik az egyensúlyt megtartani, - amíg van miből - de ahol a háló hiányzik, ott nem tud energiát szolgáltatni. A piramisok nem tudnak tovább működni. Több ezer év is eltelik, amíg a pozitron kristály kiürül, de nálatok annyi éppen eltelt.

Akaratlagos, hálórongáló események a Földön számos alkalommal megtörténtek. Legutóbb, az általatok kommunista rendszernek, általunk fekete-ködnek nevezett érában engedtétek magatokat leválasztani az Atyai Tudatosság Hálójáról, amikor engedtétek kinyilvánítani, hogy az Atya nem létezik… Ekkor nem használtátok tovább a tengelyeiteket. Ebben a pillanatban a sötét erők a legyengítés után teljesen szétzilálták az általatok ’szocialista blokként’ ismert országok felett a Hálót. Igyekeztek még Közép-Amerika fölött is (Kuba esete), majd más technikákkal az egész világ fölött is, több-kevesebb sikerrel.

Érezzük bennetek a kétkedést, amikor is az Új Földről beszélnek égi tolmácsaink nektek. Ugyanis hasonlít az általunk számotokra felvázolt kép egy, a Földön már egyszer megbukott rendszerhez. Az Új Föld, kívülről tekintve önellátó, de belülről nézve a lelkek egymás kegyelméből élnek. Az így működtetett fényvárosok képe már a ’szocialista blokk – fekete-köd’ idején hamisan vázolva lett nektek, romlott lelkek közreműködésével. Egyfajta gúnyt űztek a fényvárosok gondolatából, és be akarták bizonyítani a világnak, hogy csak veszteségek árán tartható fönt ez a rendszer! Akkor ti még becsaphatók voltatok, mert egyet nem ismertetek. Azt, hogy az igazi fényvárosokat az Atyai Tudatosság Háló üzemelteti, és nem az agresszíven, központilag, és karhatalom által, hadsereg felügyelete mellett előirányzott 5 éves terv. A pld. szíriuszi fényvárosokat is csak olyanok tudják működtetni és élni benne, akik magasan integráltak, vagyis képesek egymásért létezni, szeretetben és szívjóságban. A haszonlesők, profithalászok és gonosz lelkek saját maguk által rekesztetnek ki belőle, ugyanis nem képesek üzemeltetni a pozitron-energiát igénylő rendszereket. Érzitek tehát a kettő idea, a Fekete-köd és az Atyai Tudatosság Háló által nyújtott közösségek közötti különbséget!?

Csodálatosan ragyogó, sértetlen Háló van most felettetek! Használjátok Drága Testvéreink! Mutassátok meg a világnak a fényeteket és az erőtöket!

Kérdezhetitek egyúttal: akkor eddig miből éltünk? Mi biztosította a létünket?

A válaszom a következő:

A sötét oldal romboló beavatkozása nyomán, a még nem tudatos ember tengelyeinek leválasztását követően, az Atyai Tudatosság Háló tönkrement. A sötét oldal kezdte átvenni a ’gondoskodó atyai szerepet’. Szállította nektek az üzemanyagot, termelte az élelmet, ’gyógyított’ a maga kénye-kedve szerint, nevelte a gyerekeiteket, és adott munkát nektek – ha akart – természetesen koldusbérért. Közben, amiért dolgoztatok, otthonaitokat, javaitokat, szép csendben bezsebelte magának, különböző bűnös tövény-rendszerein keresztül. Azt hazudta nektek: ha baj van, biztosítja a kárt, ő vigyáz a pénzetekre, támogat, ha öreg napjaitokhoz értek, finanszírozza a gyógyítási költségeiteket, biztosítja az oktatásotokat, megtermeli az élelmeteket. Nektek nincs más dolgotok, csak az ő rendszereiket szolgálni. Közben kizsákmányolta Földanyát, mert gonosz lelkülete miatt nem fér a végtelenül rendelkezésre álló energiaforrásokhoz. Nyílván, részben igaza van akkor, amikor azt állítja, hogy végesek az energia készletek – mert a földiek azok is. Így tart félelemben benneteket. De nektek nincs azokra szükségetek! Ne tévesszen meg az az állítás, hogy túl sokan vagytok a bolygón és nem lesz mit enni és miből élnetek! Ez mind hazugság. Ők tartják egyre nehezebben a gyeplőt és ritkításra szánták el magukat! Legyetek óvatosak!

Nyilvánvalóan, mára számotokra kiderült már, hogy az egész rendszer megtévesztésekre épül, és mindennek a célja a kizsákmányolás, a rabszolgatartás, és legfőképpen a félelem kiváltása.

Amit még mindig nem tudtok, hogy a sötét oldal lételeme a félelemből nyert energia. A fent vázolt gonosz cél egyes egyedül a félelem-energia, általunk NEGATRON-ENERGIÁNAK nevezett energiahordozó kinyerése céljából történt. Ha másképpen akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy a sötét oldal titeket használ energiafarmként az energia lefejésére. (Ugyanúgy, ahogyan egy farmon a gazda olykor enni ad az állatainak, majd megfeji őket. – Júlia megj). Életenergiájuk megőrzésére nekik is vannak tárolóik, földalatti helyeken. Gondolhatjátok, hogy csurig feltöltve. Amerika, Európa, Afrika, Ázsiában Kína, nagy mennyiségben tart ilyen tárolókat nyílván.

A nyári napfordulókor aláírt egyezmények, ezekről a tárolókról is szólnak, ahol is ők aláírták ezek számának a csökkentését. Sajnos apró, kelletlen lépések történtek csak a tárolók ügyében a részükről. A Konföderáció rendkívül sokat dolgozik a tárolóik megsemmisítésén, vagy semlegesítésén. Az előrehaladás nehéz, ugyanis mindig sokan vannak olyanok köztetek, akik önszántukból visszatérnek a negatron-energia termelésre, szkeptikusak és inkább a megszokott utat választják. Tudatlanságukban, ezáltal a negatív oldalt erősítik.

Amiért sürgető volt a mostani jelentkezésem annak oka a következő: fel szeretném hívni a figyelmeteket a vizeitek felügyeletére. A sötét oldal, szerkezeti energetikájában bonthatja a vizek minőségét. A víz programozható! Ezt már tudjátok régen! Sajnos negatív oldalról is.

A Kárpát-medencéből ’vízelvonás’ történik a 2012-es nyár idején. A felhők mennyiségét lecsökkentik, forróságot zúdítanak a területre. Kevesebb vízmennyiség kisebb negatív energiaráfordítást igényel. Ezért nehéz-technológiákkal (gondolom, HAARP-technológiával – Júlia megj) a sötét oldal, deszikálja (kiszárítja) a környéket. Szeptemberre végezni akarnak. Majd a nagy folyóitokon keresztül a víz vonalán szállíttatná és telítené az országot negatív energiákkal.

S.O.S felhívás!

Minden nap meditációitokban, imáitokban ne feledkezzetek meg a vizeitek pozitív programozásáról! Szeretetet, tisztaságot, fényt, egészséget programozzatok bele! Gondoljátok azt, hogy a folyóitok fényfolyamokká változnak, és szeretetet, egészséget szolgáltatnak! Gondoljátok azt, hogy minden pohár vízzel fényt és szeretetet fogyasztotok! Ha bőrötöket érinti a víz, fürdőzés közben is, áldjátok azt tiszta lélekkel! Gondoljatok a megfelelő mennyiségű csapadékra, amely az országotokra érkezik. Csak így tudjátok kivédeni a durva, negatív beavatkozást! Tudjuk, hogy közös erővel sikerülni fog! Ez már közös ügyünk! A bolygót érintő ügy!

Kérlek benneteket, küldjétek szét ezeket az üzeneteket! Szükség van most minden jótét lélek energiájára és szeretetére! Tudom, hogy számíthatunk rátok! Ne féljetek! Itt vagyunk! A közelben vagyunk, és nem hagyunk titeket magatokra!

Segítségül átadok nektek egy Atyai Tudatosság Hálóra való, csatlakozást elősegítő, DNS-kód aktiváló gondolatsort, főleg azok számára, akik nem tudnák, hogyan is kell a fénytengelyüket aktiválni. Befelé fordulva, nyugodt perceidben mondd ki magadban:

SZERETETTEL KÉRLEK, TEREMTŐ ATYÁM, A FÉNYBŐL, HOGY MOST ÉS MINDEN ÁLDOTT NAPON, ÁRASZD RÁM A KEGYELMEDET!!!
NYITOTT SZÍVVEL, SZABAD ELMÉVEL ÁLLOK ELŐTTED, ÉS KÉSZEN VAGYOK A SZOLGÁLATODRA! FELVÁLLALOM VELED A KAPCSOLATOT ÉS A NEVEDBEN TÖRTÉNŐ MUNKÁT!
KÉREM, ÉS BEENGEDEM A SZÁMOMRA LEGMEGFELELŐBB MEGOLDÁSOKAT AZ ÉLETEMBE, A TE KEGYELMEDBŐL: MOST!

Az Atya és Teremtő Anyánk áldását hoztam nektek az elkövetkezendő időszakra, Drága Testvéreim! Az Atya és a FÉNY legyen veletek!


ASHTAR Parancsnok

Fényközösségek alakulnak

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 július 17. Budapest.


Ashtar Parancsnok jelentkezem, a Fény Galaktikus Szövetségének Konföderációjától.
Drága földi Testvéreink!

Sok félreértést eloszlatni van feladatom a mostani alkalommal.

Embertársaitok között akadnak sokan, akik úgy értelmezték a bejelentkezésünket, hogy most már minden szenvedéseteknek vége, és megérkezett a felmentő sereg. Félreértettétek azt, hogy az a kifejezés, hogy „esély a győzelemre”, egyenlő lenne azzal, hogy mi, kívülről jövők, meg tudnánk oldani a ti, földi gondjaitokat.

Újra jelezni szeretném, hogy a Fény Galaktikus Szövetségének Konföderációja, közös Galaxisunkon belül, a galaxis-szinten megtartott rendért, és a stabilitásáért felelős. Energiákkal dolgozunk. A diszharmóniát vagyunk hivatva kiegyenlíteni energetikai szinteken.

Sokan közületek csodavárásban és szenzációnak számító jelenésekben hisznek, és ezekre várnak. Tévedtek, Kedves Testvéreim!

Szemtől szembe megjelenni veletek még nincs engedélyünk az Atyától. De tudjatok arról, hogy egy más energia szinten veletek vagyunk. Akkor fogtok bennünket észlelni, akkor fogtok tudni velünk kommunikálni, ha felemelkedtek egy magasabb rezgésszintre. Akkor már teljesen természetes lesz a látványunk, és bíztok majd a belső hallásotokban. Nem célunk sem a rémisztgetés, sem a szenzációhajhászás, még akkor sem, ha kíváncsiságotok kielégíthetetlen. A hírek a leszállásainkról igazak, bár tárgyalásaink nagy része a vezetőitekkel ismét kudarcba fulladtak.

A Fény Galaktikus Szövetségének Konföderációja, azóta látogatja a bolygótokat, amióta világ a világ. Ez nem szabad, hogy csodaszámba menjen nálatok. Számtalanszor volt már példa arra, a történelmetek folyamán, hogy ami alatt ti nyugodtan szunnyadtatok az ágyaitokban, addig a Konföderáció kemény munkát végezve igyekezett stabilizálni a bolygó helyzetét, vagy akár a Nap kitörésének hatásait a Földre. Mostani missziónk a pozitron-energiák növelése, valamint a negatron-energia csökkentése a térségben. Ez a feladatunk. Minden, ami ennek a missziónak az érdekében történik, és nem hágja át a „be nem avatkozás” és a „szeretet” univerzális törvényét, azt megtesszük. Minden olyat, ami nem tartozik a tárgyhoz, azt mellőzünk.

A Konföderációnak nem feladata egyéni, saját sorsüzeneteket közvetíteni. Nem feladata az anyagi helyzetetek rendbe tétele, és nem feladata a problémákat egyéni szinten rendezni. Erre vannak más eszközeitek. Földi megbízottjaink közvetítik már felétek. Mi annyit tudunk tenni az érdeketekben, hogy beavatunk benneteket – csakis azért, mert képesek vagytok már a jelek fogadására – az Univerzumi Rend szabályaiba. Ezek a szabályok az Univerzumban közismertek, így nektek is tudni illik róla. Ennyit tudunk tenni értetek. A rendhez nektek érdemes alkalmazkodnotok, és aszerint, a továbbiakban cselekednetek.

A Földi Helytartóságra tett javaslatunk is azért történt, mert ti felemelkedtetek olyan szintre, ahol, már képesek vagyunk együttműködni. Nem azért működtök együtt velünk, mert mi beavatkoztunk az életetekbe. Ez nagyon fontos, hogy megértsétek! Magatoktól értétek el ezt a fejlettségi szintet és mi ennek örültünk olyan rendkívüli módon.

Szó nincs arról, hogy mi magunkkal rángatnánk titeket egy másik dimenzióba, vagy nektek magatokkal kell rángatnotok bárki mást egy másik dimenzióba akarata ellenére. Nem olyan közös felemelkedésről van szó, ahol boldog, boldogtalan követ majd titeket. A felemelkedés mindenkinek a saját ügye önmagával és az Atyával szemben. A közösségetek ereje abban állt, hogy elértétek az egyensúly megteremtéséhez szükséges, minimális tömeget és ezért az Atya, jóságának jeleként megadta az engedélyt egy sértetlen és aktív Tudatosságháló kifeszítésére a Kárpát-medence fölé. Ujjongó örömében mindannyiótoknak biztosította a lehetőséget a zavartalan kapcsolódáshoz. Ez rendkívüli kegyelem, de senkinek nem kötelező.

Az, hogy a Konföderáció felelős vezetőjeként, a szíriuszi küldöttség minden tagjával egyetemben a szívünkön hordjuk az ügyeteket, annak tudható be, hogy szoros testvériség áll fent köztünk és szívügyünk a ti sorsotok. Így, szólunk a népetekhez, személyes tudásunkhoz mérten és a Rend betartásával. Természetesen a döntés, a felemelkedés mikéntjében, a ti kezetekben van és semmi nem kényszer.

Tudjátok meg, tehát:

Az Atya, nagylelkű kegyelemmel viszonozta, azt a határtalan szeretetet, amellyel feléje fordultatok. Hálája szállt rátok, mert visszarezgett szívetekben az emlék arról a Szövetségről, amelyet veletek kötött. Felébredt bennetek küldetésetek tudata, mert emlékeztetek.

Emlékeztetek a Szent Szövetségre, amelyet az Atya a Szent Koronával veletek megkötött arra, hogy a lélek fényének irányításával uraljátok és alakítsátok az anyagot, a sorsotokat, a világ sorsát. Ez a dolgotok. Ez a ti feladatotok és küldetésetek. Helyettetek senki más nem fogja, mert nem is tudja küldetéseteket beteljesíteni. Csak ti végezhetitek el ezt a munkát a génjeitekbe, és a lelketek családfájába íródott kódok alapján, a világotok számára.

A MAG nemzettség fényes, ősi, önrendelkező előjogának adományát nem földi királyaitok, hanem szakrális Királyotok, maga az Atya adta nektek és csak Ő vonhatja vissza tőletek. Isten népeként a Fényből születtetek, mint ahogy az Atyai Fiú is a Fényből jött. Hitetek és erőtök a Fényből táplálkozik ősidők óta. A világ legősibb, még ma is élő népe vagytok. Őshazátok a Kárpát-medence, ahol ma is éltek. A világ legősibb és legszentebb élő nyelvét beszélitek még ma is.

A Szent Korona, a maga szakrális mivoltában, nem pusztán egy tárgy. A Szent korona szupra-perszonális (személyi érdekeket meghaladó) minőség. Rezonanciájának változása által pedig élőnek tekinthető. Tudnotok érdemes arról is, hogy a Szent Korona Minőség volt az első, aki az Atyai Tudatossághálóval kapcsolatot teremtve, megalkotta saját, újraéledő mását. Azt az Élő Minőséget, amelyet az Atya szánt nemzettségeteknek, és amelyet a történelem barbárjai megcsonkítottak. Az új Szent Korona az Atya felügyelete alatt van a MAG Nemzettségetek Égi Szanktumában és összerezonál a földi Szent Koronával. Gyógyítja a földit és helyreállítja a funkcióját. A Szent Korona újra teremtette önmagát és újból teljes fényességre tör. Ne aggódjatok a nálatok lévő Szent Korona hiányzó darabjai és a csonkításai miatt! Amit Isten megalkotott, azt ember el nem torzíthatja.

A Szent Korona példájára újul meg a ti nemzettségetek is. Nem annak erejével, hogy lehengereltek másokat és bebizonyítjátok a saját igazatokat, hanem csak egyszerűen, harc nélkül, saját magatok megújulása által. Vessetek ki magatokból minden szennyet és betegséget. Gyógyítsátok meg önmagatokat azáltal, hogy kapcsolódtok a közös Atyai Tudatossághálóra és alkossátok meg saját magatok égi, tökéletes mását. Ez a ti Szent Koronátok üzenete a nemzettségetek felé. Ne féljetek! Az Atya és a Szent Korona védelmét élvezitek! Nem eshet bántódásotok!

A megújulást mindenképpen önmagatokon kezdjétek. Hozzatok az életetekbe rendet. Rend az önmagatokba való nézéssel keletkezik. Ez tesz emberré. Titeket pedig a Fényből valókká. Ne azért tegyétek mindezt, hogy magatok jól járjatok. Azért tegyétek, mert jóakaratú szándékotok van a bensőtökben kialakított renddel. A belső fényből eredő rend az ERŐ. Ahol ERŐ van az hat is! Az ERŐ átalakít. Áthat titeket. Áthatja a családjaitokat, a kisebb közösségeitek, majd az egész világot. Ez a szándék vezesse a megújulásotokat!

Sziriuszi fényvárosaink olyan mikro egységekből állnak, amely egységeknek, - mindnek kivétel nélkül, - van egy szellemi és egy szakrális feje (egy férfi és egy asszony). A mikroközösség minden tagjának vannak jogai és kötelességei – természetesen az Univerzális Törvények tiszteletben tartása mellett. Az ilyen mikro fényközösségek minimum 3-10 főből állnak. A ti berendezkedésetekben ilyen mikroközösség a család.

A Szíriusz bolygó lakói is a Fénynemzettséghez tartoznak. A fénynemzettség szellemi és szakrális feje, legyen az mikro-, vagy makro-közösség, akkor válik a közösség fejévé, amikor alkalmas lesz a fényhozó szerepét betölteni. Képes lesz áldással megszentelni a közössége életét, és ezt a funkciót működtetni tudja (vagyis az áldás hatására, megújul, felemelkedik, és védelem alá kerül a közösség). Az ilyen közösségekre jellemző a határtalan egymás iránti elfogadás, bőség, jólét, örömben való létezés, tisztelet, szeretet, önzetlenség és adni akarás. Ti ezt ingyen kegyelemnek nevezitek, ahol a tagok a szív jóságából teszik a közösség javára a szolgálatot és nem ellenértékért cserébe. Addig nem lehet nagyobb fényközösségeket létre hozni, amíg mikroközösségeitek szintjén nem működik ez a modell.

A ti családjaitok sok esetben nélkülözik a fényt. Nem egymásért élnek, hanem egymásból. A szellemi és szakrális feje a családnak (édesapa és édesanya) nem tölti be a funkcióját. Egymással sincsenek összhangban, nem hogy képesek lennének a családot harmóniában tartani. A küldetésüknek és a kötelességüknek így nem tudnak eleget tenni.

Pedig rendkívül egyszerű, és kézenfekvő a megoldás! Tudnotok kell arról, hogy ha egy családban csak egyetlen fényhozó is létezik, az a család már megszentelt. Elkezdődik a szép csendes átalakulási folyamat. Ez törvény!

Édesapák! Hozzátok szólok! Ti vagytok családjaitok szellemi vezetői! Tiszteletreméltó Istentől való feladatra vállalkoztatok! Vajon ismeritek-e, betartjátok-e és tanítjátok-e az Univerzum Rendjét? Ismeri-e a közösségetek az Atya jóságos és Mindenható Lényét? Figyeltek-e arra, hogy a családotok minden egyes tagja tisztelje a többieket, kiváltképpen az idősebbeket? Ez törvény az Univerzumban! Figyeltek-e arra, hogy minden tag elsajátítsa a hagyományaitokban rejlő igazságokat? Ez a megtartó gerinc! Figyeltek-e arra, hogy a törvények ismerete nélkül egy tag se hagyja el a házat, és hogy vajon a saját családjaikban folytatják-e a hagyományt? Ha nem, akkor annak a családnak is ti vagytok a szellemi vezetője, mindaddig, amíg a fiatalok nem válnak képessé a feladatra. Ez is törvény! Figyeltek-e arra, hogy a család tevékenységének iránya az isteni és univerzumi rendet kövesse? Megteremtitek-e a család kereteit, az otthont, a bőséget? Megáldottátok-e valaha atyai áldással a gyermekeiteket, asszonyaitokat, az otthonotokat? Erre a szent feladatra vállalkoztatok akkor, amikor férfinak születtetek! Ez a szent kötelességetek cserében az Isten adta szent jogokért és az Atyával való Fényszövetségért.

Édesanyák! Most hozzátok kívánok szólni! Ti vagytok a családjaitok szakrális vezetői! Tudjátok-e, hogy asszonyságotok kiválasztásakor vállaltátok fel e szerepet? A Boldogasszonyi Minőséget örököltétek MAG lelketekben.Tudjátok-e hogy Istentől felruházott képességeiteknél fogva szakrális erőtök van?! Erőtök arra, hogy megszenteljétek a férjetek szellemi vezetésének aktusát! Megszenteljétek az ő életét? Megszenteljétek családotok minden egyes tagjának az életét azzal, hogy felajánljátok erőfeszítéseiket a Fénybe és kéritek az Atya áldását az életükre? Tudjátok-e hogy az étel, amit az asztalra tesztek a ti áldásotoktól lesz jó és megtartó? Az otthonotok, amelyet a szellemi vezető alakít a család köré, a ti gondjaitokra van bízva, hogy szent ölelésben részesítse a benne élőket? Szenteljétek meg szakrális hatalmatoknál fogva az otthonaitokat, a családjaitokat, és az élelmeiteket és magát az egész világot! Ti vagytok a kovász, amely csendesen átjárja a kenyér tésztáját és új minőséget teremt. Boldogasszony Anyánk a védelmében tart benneteket. Ti vagytok a család tengelye! Ha nincs erős tengely, a kerék sem forog! Örömötöket lelitek majd abban, hogy látjátok kinyílni a gyermekeiteket, boldogulni a férjeiteket és tudni, hogy mindez az Atyától és általa lett! Ez a ti szakrális feladatotok a Fényből! Ez a szent kötelességetek cserébe a szent jogokért és az Atyával való Fényszövetségért.

Gyermekek és családtagok! Hozzátok kívánok most szólni! Földre születésetekkor kiválasztottátok a testre szabott küldetéseteket. Egyetlen fontos feladatotok és kötelességetek, hogy e küldetést felkutassátok, abban a legjobban kiműveljétek magatokat, és e tudással segítsétek a fényközösségetek (családotok) munkáját! A család bölcseinek szárnyai alatt növekedjetek szeretetben és bölcsességben, mindaddig, amíg saját utatokra nem keltek. Mindvégig megőrizve a kapcsolatot a szülői házzal és velük továbbra is együttműködve, amíg át nem adják nektek, és ti át nem veszitek tőlük egy szép napon a stafétabotot. Ehhez jogotok van akkor, amikor a bölcsességetek fényhozóvá tesz benneteket. Addig is kötelességeitek vannak. Segíteni, támogatni és egyben tartani – nem szétherdálni – azt, amit a család bölcsei és a közösségetek tagjai a közösség javára egybegyűjtött. Tekintettel lenni a család minden egyes tagjára és támogatni őket a munkájukban és az életükben. Ez a támogató erő bizonyságot ad, és védelmet nyújt a közösségeteknek. Ha a család élére akartok kerülni, ám tegyétek meg! Előbb azonban bizonyítanotok kell abban, hogy ti adjátok a legtöbbet magatokból a közösségnek és alkalmasak vagytok a fényhozó szerepére. Nem egyszer, vagy kétszer egy életben, hanem hosszú, megpróbáló éveken keresztül. Amíg ezt a próbát nem álljátok ki, addig csak gyermekek vagytok és tisztelettel s főhajtással tartoztok a családjaitok bölcseinek. Ezek a jogaitok és kötelességeitek a törvény, és az Atyával kötött Fényszövetségetek alapján.

Abban a pillanatban, ahogy a megújult egyén működtetni tudja saját mikro közösségét fénynemzettségként - azaz, tesz a közösségért, gyarapítja és nem széthordja azt, amikor a többiekért él és nem a többiekből, - akkor mint egy újra megújuló energiabázis a fényközösség is megújítja önmagát.

A fényvárosaink alapegysége nem az egyén, hanem a mikro fényközösségek, a földi modellben a fénycsaládok. Több ilyen mikro fényközösség alkothat később nagyobbat…

Látjuk az igyekezeteteket apró közösségek kialakítására. Felülről tekintve legtöbbször fejletlen (nem megújult) egyének alkotják még e kezdetleges próbálkozásokat. Ezeket nem nevezhetjük még fényközösségnek Azon kívül pedig, az a tapasztalatunk, hogy ezek a közösségek azért születnek, mert mindenki valamilyen igénnyel érkezik oda: tudásért, energiáért, anyagi javakért, kapcsolatokért, információkért, szenzációkért, kíváncsiságból… és nem azért, hogy önmagából hozzon valamit a közösség javára… Sok helyen már vezetőt is választotok magatok közül. Egyet azonban értsetek meg: az lesz a vezetője egy ilyen közösségnek, aki a legtöbbet adja a közösségének és nem az, aki a legtöbbet elveszi, mint a ti világaitokban.

Nagyra értékeljük az erőfeszítéseteket és a jobbító szándékaitokat. Közös ismeretterjesztésre alkalmasak ezek a közösségek, de még nem tudnak fénynemzettségként funkcionálni. A fénynemzettség mikro fényközösségekből épül. Alapjaiból érdemes a fénynemzettséget megépíteni. Azt a munkát pedig mélyen magatokban, először csendben alkotva tudjátok elkezdeni. Csak ha megújultatok, lesztek képesek hatással lenni az Atyai Fényszövetség által az anyagra és a világotokra. Ekkor válhat belőletek szellemi vagy szakrális vezető. Addig meddő próbálkozás minden, amíg csakis fizikális erőt, és csakis emberi tervezést használtok.

A Szent Korona bemutatja nektek példáján keresztül, hogy megsértve, csonkítva, évekig elzárva és megalázva is tud megújulni és élő minőségként feltámadni! Kövessétek tehát az Atyával kötött Szent Fényszövetségetek zálogának, a Szent Korona Élő Minőségének példáját!

Ehhez kérem rátok az Atyának és Teremtő Anyánknak a Fényből jövő kegyelmét a megvilágosodásra és a kitartásra!
ASHTAR Parancsnok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése