2012. július 23., hétfő

Kristálykoponyák

     
Részletek: A kristálykoponyák rejtélye című könyvből
                                         
0046.jpg
Néhány éve jelent meg a könyvesboltok polcain a Kristálykoponyák rejtélye című könyv, melynek szerzői Chris Morton és Ceri Louise Thomas (Alexandra kiadó). A szerzőpáros egyébként egy független tévés produkciós cég tulajdonosa, akik főként filozófiai, spirituális, illetve környezetvédelmi témájú dokumentumfilmek készítésével foglalkoznak. A könyvben egy ősi amerikai legenda nyomait járják körül, mely szerint létezik 13 átlagos emberi méretű kristálykoponya, amely képes a „beszédre”, s melyek fontos információkat tartalmaznak az emberiség eredetéről, s a világegyetem rejtélyeiről. De ez a tudás csak akkor válik majd számunkra is hozzáférhetővé, ha mindegyik előkerül és egybegyűjtik őket, ehhez azonban az emberiségnek el kell érnie egy bizonyos fejlettségi fokot. Néhány ilyen koponya azonban máris előkerült, s ezek mindegyikének valóban nagyon rejtélyes az eredete, s valamennyiüket paranormális tevékenységekről és hihetetlen szellemi vagy gyógyító hatalmakról szóló történetek lengenek körül.
Carole Wilson, Kanada legismertebb médiuma, akinek segítségét a helyi rendőrség is rendszeresen igénybe veszi megoldatlan gyilkossági ügyek esetében. Mint médium, arra is képes, hogy a kristálykoponyában tárolt információkhoz hozzáférjen. Itt olvasható egy ilyen „szeánsz” rövidített anyaga. Ê
A szerzők részt vehettek az őslakos amerikai indián vének szent találkozóján is, melyre Guetamalában került sor. Ilyen találkozót a törzsek között már évezredek óta nem rendeztek, az utolsó több mint 5100 évvel azelőtt volt. A maják és számos más törzs is, a koponyák őrzőjének vallja magát. De ők voltak megbízva nemcsak a kristálykoponyák tudásának megőrzésével, hanem azzal is, hogy legyenek a „napok” avagy az „idők” őrzői is. Ők eme szent feladatuknak a mai napig is eleget tesznek, szigorúan őrzik a tudást, miközben generációról generációra továbbadják a feladatot. Ezt a találkozót egy maja pap, az ősi maja papok közvetlen leszármazottja hívta össze, aki jósként és sámánként élt egy távoli guetemalai faluban. Hogy mennyire nagy jelentősége lehetett ennek az összejövetelnek, talán az is alátámasztja, hogy ez az ember hat évet áldozott csak a találkozó előkészítésére. Ezalatt beutazta egész Amerikát, hogy felkeresse azokat az embereket, akik jelenlétére szükség volt. A kristálykoponyák igaz történetét - s egyúttal az emberiség történetét - így mesélte el az egyik „időőrző”:

„Tudni akarjátok az eredetét ennek a tárolóedénynek, melyet ti „kristálykoponyának" hívtok... Elmondom hát nektek, hogy sok-sok évezreddel ezelőtt alkották, egy magasabb intelligencia tagjai... Egy olyan civilizáció alkotta, mely megelőzte azokat, akiket ti „majáknak" hívtok. A mi civilizációnk szintje, ahogyan ti mondanátok, „akkoriban", sok tekintetben fejlettebb volt, mint amilyen a tiétek most...
Ez a tárolóedény tartalmazza sokak elméjét és az egy elmét... Nem az általatok „fizikainak" nevezett eljárás útján készült. Jelenlegi formájába a gondolat hatalma öntötte...
A világ java része, amit mi teremtettük, a szellem erejével jött létre. A szellem teremti az anyagot. Ti is meg fogjátok mindezt érteni, és a kristálytechnológia a maga részletességében is rendelkezésére fog állni azoknak, akik megértették... hogy a kristály az élő anyag, és hogy a szellem az anyag szerves része...
Információt akarsz kapni a szellem többi tárolóedényével kapcsolatban... További edények fognak előkerülni... miután számosan vannak még... miután sem egyetlen ember, sem egyetlen szellem nem birtokolhatja az összes tudást... Az edények mindegyike tartalmazza az információt, hogy hol található meg a többi...
Egyet ott adunk át nektek, ahol jeleket hagytunk a földben... és fent a hegyekben. Egy váratlanul kerül majd elő a régióból, amit ti „Dél-Amerikának" hívtok... Egy másikat akkor találtok meg, amikor az általatok „Atlantisznak" hívott elveszett civilizáció felmerül előttetek... és arra ösztönzünk benneteket, hogy fedezzétek fel az általatok „Bimininek" nevezett területet... Mi majd irányítunk benneteket... megmutatjuk nektek, amit ti „templomnak" hívtok. Ez volt az a terület, ahol a kommunikáció zajlott a Föld és a többi rendszer között. Amikor valamennyi tárolóedény együtt lesz, bámulatos tudásnak lesztek birtokosává. A fény és a hang lesz a kulcs; amikor a megfelelő rezgést előállítjátok, megkapjátok az információt, melyre szükségetek van. De az idő még nem jött el... Még mindig vannak olyanok, melyek még formát sem nyertek... és mások, melyek biztonságban pihennek az óceánok mélyén... De ti nem találhatjátok meg azokat, ahogy ti mondjátok a „ti időtökben". Túl veszélyes lenne az embernek birtokolnia ezt az információt... túl korai az evolúció szempontjából... mert az emberiség még mindig a pusztítás eszközeinek jobbítására tör.
Megértjük, hogy ismerni akarod az emberiség eredetét. El akarjuk hát mondani neked, hogy a saját eredeted formája a gondolat volt, és hogy felfelé kell vetned a tekintetedet, nem lefelé.
De számos felfedezés még nem következhet be. Csak azokat engedhetjük meg nektek, melyek nem taszítanak pusztulásba benneteket. Egy másik világból érkeztünk el a Földre. Egy másik dimenzióból érkeztünk a ti dimenziótokba. Tapasztalni jöttünk, mert szükségünk volt a sűrűség megtapasztalására. Amiről itt beszélünk, annak semmi köze sincs az általatok „testnek" nevezett sűrűséghez. Az élet ezen a Föld bolygón csak primitív formában létezett, de mi fizikai alakot öltöttünk, ami számotokra is felismerhető. Nem akartunk mást, mint megtapasztalni az anyagi sűrűséget, tudást és megvilágosodást hozni közétek. De mi nem váltunk foglyaivá annak, amit ti „földrajzi hovatartozásnak" hívtok. Számtalan relikviánk és tudásunk sok darabja található meg elszórva a kontinenseken és a tengerekben.
Elmondjuk nektek, hogy az idő lényegi valója nem más, mint illúzió. Az időt valójában egy magasabb rendű intelligencia alkotta, mint az agy és testi funkciók feletti kontroll egy formáját.
Az idő számotokra számokban ölt testet. Mi azt közöljük veletek, hogy a számoknak és az időnek nincs mélysége. Ezeket pusztán beprogramozták a jelenkori elmébe, mint védelmet, hogy az idő és a tér korlátain belül tartsanak benneteket. A viszonylagosságok, mint a „szám", az „idő" és a „tér" az agy azon funkciói, melyek csak a harmadik dimenzióhoz kapcsolódnak. Jelenkori elmétek foglyul tart benneteket a térben és időben, az anyag és fizikai valóság foglyaként, melyet ti realitásnak hívtok. De az idő káprázatának fenn kell még maradnia egy ideig.
Azért jöttünk el, hogy figyelmeztessünk, az elszakadás máris megkezdődött. A pusztulás máris a kezdetét vette. Az elszakadás gondolatisága gyökeret vert, és máris súlyos események vették kezdetüket. Számotokra, primitív tudásotokkal, máris olyan dolgok kezdődtek el, melyek visszafordíthatatlanok. A tudósaitok játszadozásával vette kezdetét, akik elhajlították a hangot és a fényhullámokat, és amit ti atmoszférátok "részecskéinek" neveztek. Észre fogjátok venni, mennyi pusztító hullám csapódik a bolygótok felszínébe. Az atmoszférába történő beavatkozás még több pusztulást fog okozni: szokatlan időjárási mintákat, gyors klimatikus változást és a szárazföldek elmozdulását is.
Mi azonban elmondjuk nektek, hogy a Föld nagy változások előtt áll...
0048.jpg
Még a bolygótok maga is meg fog változni, ahogyan az időjárás is, és ahogyan minden más is, amit a Földről jelen pillanatban ismertek. Változások lesznek a Földön az emberi életformában, az állatokban, amit ti „vegetációnak" ismertek; annak a formájában, amit ti „szárazföldnek" ismertek, és amit ti „atmoszférának" ismertek.
Nagy horderejű katasztrófa fog bekövetkezni. De, alapjában véve, a „katasztrófa", ahogyan ti neveznétek, már el is kezdődött. Rá fogtok jönni, hogy egyre több halál férkőzik az életbe a bolygótokon. Rá fogtok jönni, hogy ami a földben növekszik, óriási változásokat fog okozni, és látni fogjátok, hogy amit elvetettetek, mennyi halállal fog kikelni. Hatalmas pusztulást fogtok látni a „sugárzás" által, ahogyan ti neveznétek, és a veszedelmet találjátok abban is, ami a bolygótokra tör. Kitörések lesznek, az időjárási minta változásai és további elszakadás az atmoszférától. Több lesz a szél... és a háziállatok nagy számban fognak elpusztulni. A vizeitek felmelegednek arra a szintre, ahová nem lenne szabad, és a szárazföld el fog tűnni a hullámok alatt. A földtömegek eltűnnek, a tengerek és az óceánok felemelkednek.
Hatalmas szakadás lesz a Földön... mely a Föld belsejéből ered. A mágneses mező áttevődik, és máris mozgásban van. A Föld kettéválik, és egy kisülés halad át a Földből az atmoszférába. Az atmoszféra máris belép a negatív szennyezettség állapotába. Ezt teszitek a Földdel, a negatív energiáitokkal.
És ezért is hagytuk hátra számotokra ezeket az edényeket, a ti időtök szerint „hosszú idővel ezelőtt", amikor ráébredtünk, hogy mennyi minden el lett feledve a fizikai dimenzióvá válás eredeti céljaiból. Amikor rádöbbentünk, hogy a széthúzás gondolatisága nyert teret, és hogy nagy katasztrófák várnak a Földre, úgy döntöttünk, visszatérünk eredeti dimenziónkba, bár hátrahagytuk nektek elménk örökségét. Tudtuk, hogy lesznek olyanok, kiknek tudása és spirituális fejlettsége erre az útra terel benneteket. Tudtuk, hogy a katasztrófa miatt, mely a bolygóra vár, lesznek olyanok, akiknek elő kell majd hívniuk reinkarnációs emlékeiket, hogy meggyógyítsák a megvadult világot, szeressék, és tanácsokkal szolgáljanak a számára; a tudás nélküli világot, melyre a pusztulás tüzei várnak.
Amikor azonban eljön az idő, azok számára, akik a spirituális tudást keresik, az lesz a kötelesség, hogy figyelmeztessenek másokat, a Föld ki fordulni sarkaiból.
„Kezdetben 12 világ létezett az emberi élet számára. Ezek a planéták különböző napok körül keringtek, és a vének egy Osiriaconwiya nevű bolygón találkoztak. Ez a negyedik bolygó a Nagy Kutya csillagtól, a Szíriusztól számítva. Két napja és két holdja van, és itt találkoztak a vének, hogy megvitassák a „gyermekek bolygójának" helyzetét - ez az a planéta, melyet napjainkban benépesítünk. Ez Föld nagyanya. A mi nyelvünkön Eheytomának nevezzük, de a „gyermekek bolygóját" is értjük alatta, mert ez a legkevésbé fejlett az ember által belakott bolygók közül. Valójában tehát 12 planétából álló nagycsalád vagyunk.
Eredetileg tehát ez történt, és volt egy időszak, amikor óriási fejlődés ment végbe. A más bolygókról származó vének kioktatták a Föld gyermekeit, és nekik adták, amit „a szent pajzsok tanításának" hívnak.
Az öregek megtalálták a módját, hogy a Föld lakóival saját bolygójukról kommunikáljanak, két hatalmas kupola - egy vörös és egy kék - segítségével, melyek az óceán alatt helyezkedtek el. És segítették a Föld népeit, hogy felépítsenek négy nagy civilizációt: Lemuria, Mu, Mieyhun és Atlantisz civilizációit. És arra használták fel a koponyák tudását, hogy nagy misztikus iskolákat hozzanak létre, a rejtett bölcseletek iskoláit, és titkos gyógyító szervezeteket. Kezdték széles körben elterjeszteni a tanokat. Az információ megközelítőleg 750 000 esztendővel ezelőtt érkezett meg, és 250-300 000 esztendővel ezelőtt kezdődött el a terjesztése Föld nagyanyán. A tanítások segítségével további koponyák készültek a Földön, ám ezeknek, bár életnagyságúak voltak, nem volt mozgatható az állkapcsuk. Számos ilyen koponya létezik, melyeket „beszélő koponyákként" ismerünk, hogy megkülönböztessük őket az eredeti Bárka „éneklő koponyáitól", melyek a 12 világ valamennyi tudását tartalmazták.
. A papok, akik Cortezzel érkeztek, meghallották a kristálykoponyák hírét, és azt az információt eljuttatták Rómába, a pápának is. A kor katolikus pápája pedig így rendelkezett: „Ezt a tudást meg kell szerezni." Jobban akarta a koponyákat, mint a birodalom minden aranyát és minden gazdagságát. És, habár a Bárka akkoriban még jól el volt rejtve a föld színe alatt, a spanyol katonák eljöttek, és egy belső árulás folytán sikerült tudomást szerezniük a rejtekhelyről.
Mielőtt azonban megkaparinthatták volna a kristálykoponyákat, a jaguár papok és a sas harcosok megfogták a koponyákat, és elmenekültek velük. Néhányukat a korábbi maja területekre vittek magukkal, mások Dél-Amerikába kerültek, megint mások szétszóródtak a világban.
Így tehát a koponyák történelmük során első ízben itt, Föld nagyanyán elváltak egymástól.
A legenda viszont úgy tartja, hogy egyszer valamennyien vissza fognak térni a családjukhoz; ha az a család végre hajlandó lesz felnőni, megérni, és békében csatlakozni a bolygók családjához.
„Az a világnézet, mely tudósaitok és akadémikusaitok sajátja, minden, csak nem az emberiség és annak, történelmének nézőpontja, és nagyon is beszűkült látásmód. Ez a beszűkült látásmód az oka, hogy egyetlen archeológus sem képes valódi magyarázatot adni a kristálykoponyák csodájára. Nem tudják megmagyarázni még Teotihuacan piramisait sem, vagy azokat, melyek az ősi Egyiptomból származnak. Képtelenek magyarázatot találni a roppant kőtömbökre, melyeket a perui inka birodalom használt. Nem találnak választ rá, hogy mi - ilyen egyszerű és primitív emberek - hogyan voltunk képesek azokat mozgatni. Nem tudják megmagyarázni, hogy népem hogyan tett szert arra a technikai precizitásra, mely az ilyen épületek létrehozásához szükséges. Senki sem tudja megmagyarázni, hogyan készültek a piramisok, és hogyan lehetséges az, hogy éppen a legősibb példányok lettek a legpontosabban és legszebben kialakítva. Nem találnak rá magyarázatot, hogyan lehettek az ősi egyiptomiak, vagy olmékok, maják és aztékok közönséges törzsekből egyik napról a másikra építőmesterek. Attól tartok, ez a beszűkült látásmód még most sem engedi láttatni a mi igazságunkat, de azért én elmondom nektek, mert a Szellem kért arra, hogy így tegyek. Amit el fogok mondani nektek, titokban volt tartva az európaiak előtt, mióta azok csak megérkeztek a Teknős-szigetre, most azonban eljött az idő, és fel fogunk szólalni.
Tudjátok, a földönkívüliek voltak azok - ahogyan ti nevezitek őket - akik elhozták nekünk a kristálykoponyákat. Mi „égi isteneknek" vagy „égi embereknek" nevezzük őket. Ezek az égi emberek a Víz Harmadik Világának vége felé keresték fel a Földet. A Víz Harmadik Világa hosszú-hosszú idővel ezelőtt zajlott, még a kontinentális sodródás előtt, amikor a világ valamennyi földtömege egyetlen, Teknős-szigetként ismert kontinenst alkotott.
Az égi istenek tehát eljöttek, és elhozták magukkal a kristálykoponyákat, ajándékként a földlakóknak. Ezek a koponyák ugyanis tartalmazták a más bolygókról érkezett lények valamennyi tudását. A koponyákba volt foglalva kultúrájuk, matematikájuk, tudományaik, csillagászatuk és filozófiájuk egésze, beleértve reményeiket és álmaikat is.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése